Άννα Ευθυμίου για ΤΙΤΑΝ: Βάσιμη και δικαιολογημένη η ανησυχία των κατοίκων

Δήλωση για ΤΙΤΑΝ: Η ανησυχία και η διαμαρτυρία των κατοίκων των δυτικών συνοικιών είναι βάσιμη και δικαιολογημένη Είναι γνωστό το παγκόσμιο, αλλά και σε εθνική κλίμακα ενδιαφέρον, για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Τα θέματα περιβαλλοντικής ρύπανσης, αλλά και τα αντίστοιχα προβλήματα θαλάσσιου και δασικού χαρακτήρα, χρήζουν ιδιαίτερη προσοχής και μελέτης, καθώς και διαλόγου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Άννα Ευθυμίου για ΤΙΤΑΝ: Βάσιμη και δικαιολογημένη η ανησυχία των κατοίκων.