Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά και για ορθόδοξους μαθητές

Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά και για ορθόδοξους μαθητές Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με γνωμοδότησή της επανακαθορίζει τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή ενός μαθητή από το μάθημα των Θρησκευτικών, ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους. Συγκεκριμένα, η Αρχή, με πρόεδρό τον επίτιμο πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Κωνσταντίνο Μενουδάκο, γνωμοδοτεί ότι λόγοι που … Συνεχίστε να διαβάζετε το Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά και για ορθόδοξους μαθητές.