Αρχική Θεσσαλονίκη: 25 μπουλούκια κωδωνοφόρων από Ελλάδα και Βαλκάνια στην παραλία 5ï ÅÕÑÙÐÁÉÊÏ ÖÅÓÔÉÂÁË ÊÙÄÙÍÏÖÏÑÉÁÓ ÓÔÇÍ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ (ÌÏÔÉÏÍÔÅÁÌ/ Á×ÉËËÅÁÓ ÐÁÃÏÕÑÔÆÇÓ)

5ï ÅÕÑÙÐÁÉÊÏ ÖÅÓÔÉÂÁË ÊÙÄÙÍÏÖÏÑÉÁÓ ÓÔÇÍ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ (ÌÏÔÉÏÍÔÅÁÌ/ Á×ÉËËÅÁÓ ÐÁÃÏÕÑÔÆÇÓ)

oraiokastro 24 Η ενημέρωση δεν έχει ώρα