Ωραιόκαστρο: Υποχρεωτική αποψίλωση και καθαρισμούς οικοπέδων στο πλαίσιο της πυροπροστασίας

Δ. Ωραιοκάστρου: Ανακοίνωση για υποχρεωτική αποψίλωση και καθαρισμούς οικοπέδων στο πλαίσιο της πυροπροστασίας Από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου ανακοινώνεται ότι με βάση το άρθρο 94 παρ.26 Ν.3852/2010 και την Πυροσβεστική Διάταξη 20/2023 (ΦΕΚ 2549 Β/19/04/2023) οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές και μισθωτές είναι υποχρεωμένοι για τον καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ωραιόκαστρο: Υποχρεωτική αποψίλωση και καθαρισμούς οικοπέδων στο πλαίσιο της πυροπροστασίας.