Αυτά τα δικαιολογητικά για την εγγραφή παιδικών μέσω μέσω ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για δωρεάν εισαγωγή παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του  Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.  μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ ξεκινούν στις 08/06/2019 έως 28/06/2019.                                                                            

Πληροφορίες για την συμπλήρωση των αιτήσεων:

1)Στο γραφείο της διοίκησης του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. (Κτίριο Παύλος Μελάς – Παλαιόκαστρο) Τηλ.2310-690712 , 2310-694566, ώρες εξυπηρέτησης 07:30 έως 14:30 καθημερινά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1)Η αιτούσα να γνωρίζει τα στοιχεία πρόσβασης στο TAXISNET αποκλειστικά και μόνο τα δικά της και όχι του συζύγου ή άλλου προσώπου

2) Εκτύπωση στοιχείων ΑΜΚΑ της Αιτούσας

2) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ της Αιτούσας

3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, που να έχει   εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου

4) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2018 ΚΑΙ των 2 μερών

4) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή:

            Βεβαίωση εργοδότη

Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 ή αντίγραφο ισχύουσας σύμβασης

Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο:

            Βεβαίωση εργοδότη

            Αντίγραφο εργοσήμου

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα:

            Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.

Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη, ακόμα και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη Διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα

Σε περιπτώσεις συμμετοχής σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. Ι.Κ.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ   ή ΕΠΕ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του

Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ

Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα ότι είναι ασφαλισμένη

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στην πρωτογενή τομέα:

Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη/άνεργος:

Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ με ημερομηνία εντός 3μήνου ή Αποδεικτικό ανανέωσης δελτίου ανεργίας ή Βεβαίωση χρόνου ανεργίας ή βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας  

Να γνωρίζει ΑΜΚΑ ιδίας και παιδιών

Εάν η ενδιαφερόμενη έχει άνεργο σύζυγο, Δελτίο Ανεργίας αυτού

*Ωφελούμενος του προγράμματος μπορεί να είναι και ο πατέρας, του οποίου του έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών ή βρίσκεται σε χηρεία.

Οι Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών και νηπίων  είναι:

1) Α’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΑΕΔ

2) Β’ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗΣ

3) Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗΣ

3) Γ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ

4) Δ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

5) Ε’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ

6) ΣΤ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Με εκτίμηση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

vendo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.