Αυτοί είναι οι νέοι διευθυντές και προϊστάμενοι στον δήμο Ωραιοκάστρου

Τοποθετούμε το προσωπικό με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) του Δήμου Ωραιοκάστρου, στις νέες οργανικές μονάδες που προκύπτουν μετά τη δημοσίευση του νέου Οργανισμού
Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 4412/Β/07.10.2020) ως εξής:

1 ΒΕΖΕΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΑΧ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α
Γραφείο
Καθημερινότητας
2 ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α
Αυτοτελές Τμήμα
Εσωτερικού Ελέγχου
Προϊσταμένη
Τμήματος
3 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΔΑΧ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α
Αυτοτελές Τμήμα
Πολιτικής Προστασίας
Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη
Τμήματος
4
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΑΧ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α
Αυτοτελές Τμήμα
Διαχείρισης
Κοιμητηρίων
Αναπληρωτής
Προϊστάμενος
Τμήματος
5
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Α
Αυτοτελές Τμήμα
Διαχείρισης
Κοιμητηρίων
6
ΤΣΕΛΙΚΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α
Αυτοτελές Τμήμα
Προγραμματισμού
Οργάνωσης και
Ανάπτυξης
Αναπληρωτής
Προϊστάμενος
Τμήματος
7
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α
Αυτοτελές Τμήμα
Πληροφορικής
Επικοινωνιών και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Αναπληρωτής
Προϊστάμενος
Τμήματος
8 ΔΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ
Αυτοτελές Τμήμα
Πληροφορικής
Επικοινωνιών και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
9 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β
Αυτοτελές Τμήμα
Πληροφορικής
Επικοινωνιών και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
10 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΝΑΤΑΣΑ ΣΒΕΤΟΖΑΡ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α
Αυτοτελές Τμήμα
Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης
Προϊσταμένη
Τμήματος
11 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Α
Αυτοτελές Τμήμα
Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης
12 ΚΑΡΤΖΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α
Αυτοτελές Τμήμα
Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης
13 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α
Διεύθυνση
Περιβάλλοντος και
Ποιότητας Ζωής
Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
14 ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΑΧ ΔΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ A
Τμήμα Περιβάλλοντος
και Συντήρησης
Πρασίνου
Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη
Τμήματος
15 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ Α
Τμήμα Περιβάλλοντος
και Συντήρησης
Πρασίνου
16 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΩΜΥΛΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ
Τμήμα Περιβάλλοντος
και Συντήρησης
Πρασίνου
17 ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
Αναπληρωτής
Προϊστάμενος
Τμήματος
18 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
19 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
20 ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
21 ΒΑΡΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
22 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
23 ΔΙΑΜΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
24 ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
25 ΔΟΥΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
26 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
27 ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)
Δ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
28 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
29 ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
30 ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
31 ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
32 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
33 ΚΕΣΙΔΟΥ ΕΡΝΙΝΤΑ ΜΠΟΡΙΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
34 ΚΕΣΙΣΙΚΛΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
35 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
36 ΚΥΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΩΤΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
37 ΤΣΑΜΕΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
38 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
39 ΛΑΠΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
40 ΛΙΟΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
41 ΛΟΥΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)
Δ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
42 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
43 ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
44 ΜΟΥΖΕΝΙΔΟΥ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
45 ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)
Δ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
46 ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
47 ΜΠΟΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
48 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΔΟΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
Γ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
49 ΜΠΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
50 ΞΕΝΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
51 ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Β
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
52 ΝΕΒΟΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
53 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
54 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
55 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
56 ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
57 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) Α
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
58 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
59 ΠΙΣΤΕΠΟΥΛΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
60 ΡΟΠΟΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
61 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
62 ΣΑΧΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
63 ΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
64 ΣΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ
ΑΝΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
65 ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
66 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
67 ΣΥΜΙΤΛΙΩΤΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
68 ΤΑΜΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
69 ΤΙΛΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
70 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
71 ΤΟΛΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Γ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
72 ΤΟΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
73 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
74 ΦΟΥΝΤΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
75 ΦΡΕΓΓΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
76 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
77 ΦΡΕΓΓΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) Α
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
78 ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)
Δ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
79 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Ε
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
80 ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΑΧ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
81 ΠΟΥΡΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΑΧ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Γ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
82 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔΑΧ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Γ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
83 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΑΧ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Β
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
84 ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔΑΧ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Β
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
85 ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΑΧ ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
86 ΤΕΛΙΟΥΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔΑΧ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
87 ΤΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔΑΧ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Γ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
88 ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΔΑΧ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Β
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
89 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔΑΧ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Γ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
90 ΤΣΙΩΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΔΑΧ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Γ
Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
91 ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Α
Τμήμα Διαχείρισης και
Συντήρησης Στόλου
Οχημάτων
Αναπληρωτής
Προϊστάμενος
Τμήματος
92 ΚΛΗΜΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΑΧ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ) Β
Τμήμα Διαχείρισης και
Συντήρησης Στόλου
Οχημάτων
93 ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΑΧ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ Α
Τμήμα Διαχείρισης και
Συντήρησης Στόλου
Οχημάτων
94 ΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΔΑΧ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ Α
Τμήμα Διαχείρισης και
Συντήρησης Στόλου
Οχημάτων
95 ΔΟΣΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α
Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας, Δημόσιας
Υγείας, Παιδείας,
Πολιτισμού και
Αθλητισμού
Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
96 ΚΟΥΚΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α
Τμήμα Κοινωνικής
Προστασίας, Δημόσιας
Υγείας
Προϊσταμένη
Τμήματος
97 ΒΟΣΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΑΧ ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ Γ
Τμήμα Κοινωνικής
Προστασίας, Δημόσιας
Υγείας
98 ΚΟΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ
Τμήμα Κοινωνικής
Προστασίας, Δημόσιας
Υγείας
99 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΦΕΛΙΞ ΙΔΑΧ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Β
Τμήμα Κοινωνικής
Προστασίας, Δημόσιας
Υγείας
100 ΜΠΑΡΖΩΚΑ ΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΑΧ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Α
Τμήμα Κοινωνικής
Προστασίας, Δημόσιας
Υγείας
101 ΝΑΝΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΑΧ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Α
Τμήμα Κοινωνικής
Προστασίας, Δημόσιας
Υγείας
102 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΔΑΧ ΤΕ ΝΌΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ Α
Τμήμα Κοινωνικής
Προστασίας, Δημόσιας
Υγείας
103 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΔΑΧ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Γ
Τμήμα Παιδείας,
Πολιτισμού και
Αθλητισμού
104 ΓΙΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΑΧ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ Α
Τμήμα Παιδείας,
Πολιτισμού και
Αθλητισμού
Αναπληρωτής
Προϊστάμενος
Τμήματος
105 ΣΑΡΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΑΧ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Α
Τμήμα Παιδείας,
Πολιτισμού και
Αθλητισμού
106 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΑΧ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α
Τμήμα Παιδείας,
Πολιτισμού και
Αθλητισμού
107 ΤΟΜΠΑΖΗ ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΑΧ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ Α
Τμήμα Παιδείας,
Πολιτισμού και
Αθλητισμού
108 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΔΑΧ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ Α
Τμήμα Παιδείας,
Πολιτισμού και
Αθλητισμού
109 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α
Τμήμα Παιδείας,
Πολιτισμού και
Αθλητισμού
110 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΑΧ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Γ
Τμήμα Παιδείας,
Πολιτισμού και
Αθλητισμού
111 ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΑΧ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Γ
Τμήμα Παιδείας,
Πολιτισμού και
Αθλητισμού
112 ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΑΧ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Γ
Τμήμα Παιδείας,
Πολιτισμού και
Αθλητισμού
113 ΜΠΑΜΠΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΙΔΑΧ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Γ
Τμήμα Παιδείας,
Πολιτισμού και
Αθλητισμού
114 ΝΑΤΣΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΑΧ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Γ
Τμήμα Παιδείας,
Πολιτισμού και
Αθλητισμού
115 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔΑΧ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Γ
Τμήμα Παιδείας,
Πολιτισμού και
Αθλητισμού
116 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔΑΧ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Γ
Τμήμα Παιδείας,
Πολιτισμού και
Αθλητισμού
117 ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΔΑΧ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Γ
Τμήμα Παιδείας,
Πολιτισμού και
Αθλητισμού
118 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΙΔΑΧ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Γ
Τμήμα Παιδείας,
Πολιτισμού και
Αθλητισμού
119 ΤΟΤΟY ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΑΧ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Γ
Τμήμα Παιδείας,
Πολιτισμού και
Αθλητισμού
120 ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΑΧ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Γ
Τμήμα Παιδείας,
Πολιτισμού και
Αθλητισμού
121 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔΑΧ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Γ
Τμήμα Παιδείας,
Πολιτισμού και
Αθλητισμού
122 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΖΗΝΑΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΑΧ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Γ
Τμήμα Παιδείας,
Πολιτισμού και
Αθλητισμού
123 ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α
Τμήμα Δημοτικής
Κατάστασης και
Ληξιαρχείου – Μητρώου
Πολιτών
Προϊσταμένη
Τμήματος
124 ΜΠΑΛΤΖΗ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α
Τμήμα Δημοτικής
Κατάστασης και
Ληξιαρχείου – Μητρώου
Πολιτών
125 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Β
Τμήμα Δημοτικής
Κατάστασης και
Ληξιαρχείου – Μητρώου
Πολιτών
126 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α
Τμήμα Δημοτικής
Κατάστασης και
Ληξιαρχείου – Μητρώου
Πολιτών
127 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔΑΧ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α
Τμήμα Δημοτικής
Κατάστασης και
Ληξιαρχείου – Μητρώου
Πολιτών
128 ΤΥΠΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α
Τμήμα Διοικητικής
Μέριμνας και Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
Αναπληρωτής
Προϊστάμενος
Διεύθυνσης
Διοικητικών
Υπηρεσιών &
Προϊστάμενος
Τμήματος
Διοικητικής
Μέριμνας και
Ανάπτυξης
Ανθρωπίνου
Δυναμικού
129 ΖΟΥΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α
Τμήμα Διοικητικής
Μέριμνας και Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
130 ΚΟΥΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α
Τμήμα Διοικητικής
Μέριμνας και Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
131 ΜΠΑΛΟΤΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α
Τμήμα Διοικητικής
Μέριμνας και Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
132 ΤΣΙΤΟΥΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔΑΧ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α
Τμήμα Διοικητικής
Μέριμνας και Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
133 ΓΙΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΑΧ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α
Τμήμα Διοικητικής
Μέριμνας και Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
134 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη
Τμήματος
135 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
136 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
137 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Α
Τμήμα ΚΕΠ (0721)
Δημοτικής Ενότητας
Ωραιοκάστρου
Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
Κέντρων
Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
& Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη
Τμήματος ΚΕΠ
(0721) Δημοτικής
Ενότητας
Ωραιοκάστρου
138 ΛΑΛΑΓΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Α
Τμήμα ΚΕΠ (0721)
Δημοτικής Ενότητας
Ωραιοκάστρου
139 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Α
Τμήμα ΚΕΠ (0721)
Δημοτικής Ενότητας
Ωραιοκάστρου
140 ΜΗΛΙΟΡΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Α
Τμήμα ΚΕΠ (0721)
Δημοτικής Ενότητας
Ωραιοκάστρου
141 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α
Τμήμα ΚΕΠ (0721)
Δημοτικής Ενότητας
Ωραιοκάστρου
142 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Α
Τμήμα ΚΕΠ (0154)
Δημοτικής Ενότητας
Μυγδονίας
Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη
Τμήματος
143 ΤΟΠΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΑΧ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ A
Τμήμα ΚΕΠ (0154)
Δημοτικής Ενότητας
Μυγδονίας
144 ΧΑΛΑΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Α
Τμήμα ΚΕΠ (0948)
Δημοτικής Ενότητας
Καλλιθέας
Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη
Τμήματος
145 ΚΙΒΡΑΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Β
Τμήμα ΚΕΠ (0948)
Δημοτικής Ενότητας
Καλλιθέας
146 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Α
Τμήμα ΚΕΠ (0948)
Δημοτικής Ενότητας
Καλλιθέας
147 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α
Τμήμα Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου,
Μισθοδοσίας και
Εκκαθάρισης
148 ΜΕΝΕΞΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔΑΧ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α
Τμήμα Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου,
Μισθοδοσίας και
Εκκαθάρισης
149 ΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α
Τμήμα Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου,
Μισθοδοσίας και
Εκκαθάρισης
150 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΑΧ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α
Τμήμα Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου,
Μισθοδοσίας και
Εκκαθάρισης
151 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Β
Τμήμα Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου,
Μισθοδοσίας και
Εκκαθάρισης
152 ΧΩΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΙΔΑΧ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α
Τμήμα Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου,
Μισθοδοσίας και
Εκκαθάρισης
Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
Οικονομικών
Υπηρεσιών &
Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη
Τμήματος
Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου,
Μισθοδοσίας και
Εκκαθάρισης
153 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α
Τμήμα Εσόδων και
Περιουσίας
154 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α
Τμήμα Εσόδων και
Περιουσίας
155 ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Β
Τμήμα Εσόδων και
Περιουσίας
156 ΚΑΤΣΑΒΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α
Τμήμα Εσόδων και
Περιουσίας
157 ΚΟΣΜΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α
Τμήμα Εσόδων και
Περιουσίας
Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη
Τμήματος
158 ΝΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ Β
Τμήμα Εσόδων και
Περιουσίας
159 ΓΟΥΛΑΤΣΗ ΠΕΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔΑΧ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Β
Τμήμα Εσόδων και
Περιουσίας
160 ΖΑΤΚΑ ΑΘΗΝΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α Τμήμα Ταμείου
Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη
Τμήματος
161 ΣΤΟΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΚΤΙΩΝ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Β Τμήμα Ταμείου
162 ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α Τμήμα Ταμείου
163 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Τμήμα Ταμείου
164 ΤΣΙΑΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Τμήμα Ταμείου
165 ΚΥΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α
Τμήμα Προμηθειών και
Αποθήκης
166 ΜΕΖΕ ΑΜΑΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Β
Τμήμα Προμηθειών και
Αποθήκης
167 ΠΕΤΣΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α
Τμήμα Προμηθειών και
Αποθήκης
168 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΔΑΧ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α
Τμήμα Προμηθειών και
Αποθήκης
Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη
Τμήματος
169 ΚΟΣΜΟΛΙΑΠΤΣΗ ΑΝΝΑ ΚΟΣΜΑΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ
Τμήμα Εσόδων και
Περιουσίας
170 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ Β
Τμήμα Προμηθειών και
Αποθήκης
171 ΤΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔΑΧ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α
Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών και
Πολεοδομίας
Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
172 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών και Τεχνικών
Έργων
173 ΒΡΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ) Δ
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών και Τεχνικών
Έργων
174 ΜΠΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΑΧ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
(ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) Α
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών και Τεχνικών
Έργων
175 ΔΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) Δ
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών και Τεχνικών
Έργων
176 ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών και Τεχνικών
Έργων
177 ΛΑΛΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών και Τεχνικών
Έργων
178 ΤΖΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Β
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών και Τεχνικών
Έργων
179 ΠΕΪΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΑΧ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Β
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών και Τεχνικών
Έργων
180 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) Δ
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών και Τεχνικών
Έργων
181 ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΑΧ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Α
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών και Τεχνικών
Έργων
182 ΝΑΟΥΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΙΔΑΧ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Α
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών και Τεχνικών
Έργων
183 ΜΕΝΤΖΙΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΔΑΧ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Α
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών και Τεχνικών
Έργων
Προϊστάμενος
Τμήματος
184 ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΑΧ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
(ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ) Α
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών και Τεχνικών
Έργων
185 ΠΟΥΡΠΟΥΤΙΔΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) Δ
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών και Τεχνικών
Έργων
186 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΤΑΚΗΣ ΙΔΑΧ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
(ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ) Α
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών και Τεχνικών
Έργων
187 ΚΩΣΤΑΒΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
(ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ)
Δ
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών και Τεχνικών
Έργων
188 ΧΙΩΤΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΑΧ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
(ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ) Α
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών και Τεχνικών
Έργων
189 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Α
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Έργων και Συγκοινωνιών
190 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
(ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ)
Γ
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Έργων και Συγκοινωνιών
191 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Έργων και Συγκοινωνιών
Αναπληρωτής
Προϊστάμενος
Τμήματος
192 ΤΡΑΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) Α
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Έργων και Συγκοινωνιών
193 ΜΠΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΑΧ
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
(ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ)
Β
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Έργων και Συγκοινωνιών
194 ΤΣΟΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΑΧ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Έργων και Συγκοινωνιών
195 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α Τμήμα Πολεοδομίας Προϊστάμενος
Τμήματος
196 ΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α Τμήμα Πολεοδομίας
197 ΠΑΙΔΑΡΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α Τμήμα Πολεοδομίας
198 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΗΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β Τμήμα Πολεοδομίας
199 ΝΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΔΑΧ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Β
Γραφείο Διοικητικής
Υποστήριξης Κοινότητας
Λητής

Τοποθετούμε το αποσπασμένο από άλλους φορείς προσωπικό με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) του Δήμου Ωραιοκάστρου, στις νέες οργανικές μονάδες που προκύπτουν μετά τη δημοσίευση του νέου Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 4412/Β/07.10.2020) ως εξής:

1
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Β
Τμήμα Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας
και Εκκαθάρισης
2 ΚΑΨΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ.
ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Γ Τμήμα Ταμείου

vendo

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.