Διακοπές και επανασυνδέσεις παροχών ηλεκτρικής ενέργειας

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες του Δήμου μας πως αμέσως μετά την διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε ακίνητα με έδρα τον Δήμο Ωραιοκάστρου να προσέρχονται στο αρμόδιο γραφείο Εσόδων ( Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ) προκειμένου να δηλώσουν την εν λόγω διακοπή προσκομίζοντας την σχετική βεβαίωση της Δ.Ε.Η. ώστε να τύχουν την απαλλαγή του τέλους καθαριότητας.
Για τα ακίνητα που στερούνται ηλεκτρικού ρεύματος επισημαίνουμε πως ΔΕΝ απαλλάσσονται από την καταβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 του Ν. 2130/1993).
Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ο δηλών θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών Α.Π.: οικ. 50329/19-12-2014:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Προς: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Αθήνα 19 Δεκεμβρίου 2014
A.H. : οικ. 50329
ΘEMΑ: Διακοπές και επανασυνδέσεις παροχών ηλεκτρικής ενέργειας.
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. 276135/8-7-2014 έγγραφο του Δήμου XXX.
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, του οποίου είστε αποδέκτης, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και ειδικότερα ως προς το θέμα των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος και επανασυνδέσεων αυτών σε σχέση με τις χρεώσεις των δημοτικών τελών θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 5 του ν. 3345/2005 «Ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση τον ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η. απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά….».
Κατά τις διατάξεις αυτές για την απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας ενός ακινήτου απαιτείται η υποβολή, από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου στον οικείο Ο.Τ.Α, υπεύθυνης δήλωσης του περί μη χρήσης του ακινήτου, καθώς και βεβαίωση της Δ.Ε.Η ότι δεν ηλεκτροδοτείται. Επισημαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση περί μη χρήσης του ακινήτου δεν μπορεί, κατ’ αρχήν, να αξιολογηθεί από το Δήμο όταν αναφέρεται σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής της σε αυτόν. Συνεπώς η προβλεπόμενη απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης των ανωτέρω δικαιολογητικών, ύστερα από την οποία καθίσταται ελέγξιμη από τον ΟΤΑ ή μη χρήση του ακινήτου.
Νομολογιακά έχει κριθεί ότι η έννοια της μη χρήσης ακινήτων, αναφέρεται σε ακίνητα που είναι κενά και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο (ΣτΕ 3963/2004), αποκλείοντας έτσι τις περιπτώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι (π.χ. στέγαση μηχανημάτων, οικιακών σκευών, επίπλων κ,λ.π.).
Συνεπώς ένα ακίνητο δύναται να χρησιμοποιείται για τους ανωτέρω, ενδεικτικά, λόγους ενώ στερείται ηλεκτροδότησης, και ως εκ τούτου καθίσταται άνευ σημασίας ελέγχου κατόπιν αυτοψίας από το Δήμο, με σκοπό τη διακρίβωση χρήσης του ακινήτου για παρελθόντα χρόνο της ημερομηνίας διενέργειας αυτού.
Ολοένα και περισσότεροι πολίτες διαμαρτύρονται (τηλεφωνικά και εγγράφως) προς την υπηρεσία μας για αναδρομικές χρεώσεις τελών, δεδομένου ότι, μη γνωρίζοντας τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 3345/2005, μετά τη διακοπή παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας στα ακίνητα τους δεν προσέρχονται στον οικείο Δήμο να δηλώσουν την εν λόγω διακοπή, για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση της Δ.Ε.Η., και ταυτόχρονα τη μη χρήση αυτών, ώστε να τύχουν από το τέλος καθαριότητας.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω και προκειμένου, να μην επιβαρύνονται οι πολίτες, ενόψει και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, κρίνεται αναγκαία η ενημέρωση αυτών από τις υπηρεσίες σας, ώστε αμέσως μετά τη διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, να προσέρχονται στο Δήμο για δήλωση αυτής, προσκομίζοντας την ανωτέρω σχετική βεβαίωση προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής του τέλους καθαριότητας. Θα ήταν σκόπιμο η εν λόγω ενημέρωση – δυνατότητα απαλλαγής που παρέχεται από το νόμο, να αναγράφεται επί της βεβαίωσης. Επιπλέον, να επισημαίνεται ότι στην περίπτωση επανασύνδεσης, και προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή, είναι απαραίτητη η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το Δήμο, ώστε να επιτυγχάνεται η ορθή χρέωση των ανωτέρω τελών και, η ρύθμιση της είσπραξης όλων των συνεισπραττόμένων τελων (ν. 25/1975, ν. 1080/1980, ν. 2130/1993, όπως ισχύουν).
Τέλος, αναμένοντας τις απόψεις σας επί των ανωτέρω, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ν. Χατζήεργάτης
Διακοπή ρεύματος

vendo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.