Μειώσεις ΕΝΦΙΑ – 120 δόσεις: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος με τις αλλαγές

Μειώσεις ΕΝΦΙΑ – 120 δόσεις: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος με τις αλλαγές

Εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί μέχρι 16/9/2019, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και 30/9/2019

 Δημοσιεύτηκε ο Νόμος του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στην ρύθμιση οφειλών προς τη φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019».

Οι βασικές διατάξεις του νόμουείναι:

Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Για το έτος 2019, χορηγείται μείωση στο συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Αφυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας τους. Ειδικότερα, εισάγεται ποσοστιαία μείωση, με κριτήριο την αξία της ακίνητης περιουσίας, από την οποία εξαιρείται η αξία των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

Η μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων, ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, χορηγείται ως εξής:

α) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ, κατά ποσοστό 30%,

β) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 70.000 ευρώ, κατά ποσοστό 27%,

γ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 80.000 ευρώ, κατά ποσοστό 25%,

δ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 1.000.000 ευρώ, κατά ποσοστό 20% και

ε) για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ, κατά ποσοστό 10%.

Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

Τέλος, ειδικά για το έτος 2019, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί μέχρι τη 16η Σεπτεμβρίου 2019, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2019.

Οφειλές προς το Δημόσιο – 120 δόσεις

Τροποποιείται ο Ν. 4611/2019 και καταργείται το άρθρο πέμπτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 27ης.6.2019, αναδρομικά.

Για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική οφειλή έως 1.000.000 ευρώ, χορηγείται αποκλειστικά δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε έως και 120 δόσεις, με απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, ως ακολούθως:

α) χορηγείται απαλλαγή 100%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ,

β) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό 95%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 2 έως και 4 μηνιαίες δόσεις,

γ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό 85%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 5 έως και 12 μηνιαίες δόσεις,

δ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό 80%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 13 έως και 24 μηνιαίες δόσεις,

ε) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό 75%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 25 έως και 36 μηνιαίες δόσεις,

στ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό 45%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 37 έως και 48 μηνιαίες δόσεις,

ζ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό 30%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 49 έως και 60 μηνιαίες δόσεις,

η) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό 20%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 61 έως και 72 μηνιαίες δόσεις,

θ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό 15%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 73 έως και 96 μηνιαίες δόσεις,

ι) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό 10%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 97 έως και 120 μηνιαίες δόσεις.

Αυξάνεται, λοιπόν,  το πλήθος δόσεων της ρύθμισης σε έως 120, από έως 36 που ισχύει σήμερα, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή έως 1.000.000 ευρώ, με ταυτόχρονη απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, όπως διαμορφώνονται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, της επιλογής της εφάπαξ εξόφλησης του υπολοίπου αριθμού των δόσεων, με ταυτόχρονη απαλλαγή των προσαυξήσεων, σε ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά επιλέγονται. Επισημαίνεται ότι τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα δικαιούνται να εντάξουν στην προκείμενη ρύθμιση και τις προαιρετικά υπαγόμενες στη ρύθμιση οφειλές τους του άρθρου 100 του ν. 4611/2019, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

Ορίζεται ως ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης το ποσό των 20 ευρώ.

Προβλέπεται ότι, εφόσον κατά την ένταξη στη ρύθμιση προκαταβληθεί ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης, χορηγείται ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Μειώνεται κατά δυο ποσοστιαίες μονάδες (από 5% που ισχύει σήμερα, σε 3%) η επιβάρυνση των ρυθμισμένων οφειλών με τόκο.

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018, και οι οποίες καθίστανται ληξιπρόθεσμες μετά την ημερομηνία αυτή, εξαιρούμενων των οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31.12.2018. Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας των οφειλών είναι σωρευτικά. Συνεπώς, οφειλές οι οποίες ναι μεν βεβαιώνονται μέχρι την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αλλά αφορούν σε υποχρεώσεις για τις οποίες η προθεσμία υποβολής της σχετικής δήλωσης λήγει μετά την 31-12-2018, δε δύνανται να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.

Επιλύεται το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οφειλέτες του Δημοσίου όταν έχουν επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτων, ιδίως πιστωτικών ιδρυμάτων και οι οφειλέτες δεν έχουν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Η επιβληθείσα κατάσχεση «αδρανοποιείται» για τις απαιτήσεις του οφειλέτη.

Προβλέπονται μεταβατικές ρυθμίσεις για τους οφειλέτες που έχουν ήδη προβεί στη ρύθμιση των οφειλών τους με το ισχύον προ των παρουσών τροποποιήσεων θεσμικό πλαίσιο, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέξουν, εφόσον το επιθυμούν, να υπαχθούν στις νέες ρυθμίσεις του παρόντος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.