ΟΑΣΘ: Δημοσιεύθηκε ο διαγωνισμός για τη μίσθωση μεταχειρισμένων λεωφορείων

ΟΑΣΘ: Δημοσιεύθηκε ο διαγωνισμός για τη μίσθωση μεταχειρισμένων λεωφορείων

Ανέβηκε σήμερα το μεσημέρι,  στη Διαύγεια του ΟΑΣΘ η ΠΕΡΊΛΗΨΗ της προκήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, για τη μίσθωση 180 μεταχειρισμένων λεωφορείων. Σύμφωνα με τη διακήρυξη η προθεσμία υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι ένας μήνας, ξεκινώντας από αύριο 26.05.2020, με ….
καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 26.06.2020 και ώρα 12:00 μ.μ. Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η παροχή υπηρεσιών μίσθωσης (CPV 66114000-2)  ντιζελοκίνητων αρθρωτών (με ρυμουλκό) και κανονικών (διαξονικών) αστικών λεωφορείων από τον ΟΑΣΘ. Η εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται στα 16.200.000 €, σύμφωνα με ορθή επανάληψη της περίληψης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Θέμα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΜΙΣΘΩΣΗ ΝΤΙΖΕΛΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΤΩΝ (ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟ) ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ (ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΣΘ”

Στη διακήρυξη προβλέπονται τρεις περιπτώσεις προαίρεσης, οι οποίες μπορούν να ενεργοποιηθούν είτε ξεχωριστά η κάθε μια είτε ανά ζεύγη, είτε και οι τρεις συγχρόνως. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

1. Αύξηση του αριθμού των μισθωμένων λεωφορείων έως και δυόμισι φορές του ελάχιστου αριθμού (180 λεωφορεία), δηλαδή μέχρι 450 λεωφορεία.
2. Χρονική επέκταση της σύμβασης για δεκαπέντε επιπλέον μήνες και
3. Αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης μέχρι επιπλέον 50% του αρχικού προϋπολογισμού, δηλαδή έως του ποσού των περίπου 24 εκατ. ευρώ.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, όπως περιγράφεται στη διακήρυξη. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι 324.000 €.

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης το 50% των 180 λεωφορείων θα πρέπει να παραδοθούν σε διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και άλλα 90 οχήματα εντός 120 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ
σε αναμονή της δημοσίευσης του διαγωνισμού στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, στο οποίο δεν υπάρχει ακόμη το τεύχος προκήρυξης

Η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού

Το Δ.Σ. του ΟΑΣΘ, αποφάσισε επίσης, τη Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου ∆ικαιολογητικών και Αξιολόγησης Προσφορών αποτελούµενης από τους:
1. κ. Γεώργιο Ζαρίφη, ως Πρόεδρο, µε αναπληρώτρια την κ. Χρυσούλα ∆ούκα.
2. κ. Ιωάννη Σαββίδη, ως Μέλος µε αναπληρώτρια την κ. Ευαγγελία Παπαβασιλείου.
3. κ. Συµεών Παπαδόπουλο, ως Μέλος µε αναπληρωτή τον κ. Χρήστο Χατζηγεωργίου.

vendo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.