Ο Δάκης Μανουσάκης θέτει ερωτήματα στην ΟΜΑΚ Ωραιοκάστρου για την διαγραφή του

Προς
Δ.Σ. της Ομ.Α.Κ. Εθελοντές Ωραιοκάστρου
Γ.Σ. της ΟΜΑΚ Εθελοντές Ωραιοκάστρου
(Oμάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Δήμαρχο Ωραιοκάστρου
2. Πρόεδρο Δημοτ.Συμβουλίου Ωραιοκάστρου
3. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Κύριοι,
Σε απάντηση του με φερόμενη ημερομηνία έκδοσης 12.09.2015 εγγράφου σας -που μου απεστάλη εντελώς πρόσφατα- και στο οποίο αναγράφετε και μου ανακοινώνετε ότι το Δ.Σ. της ΟΜΑΚ Ωραιοκάστρου εφαρμόζοντας -δήθεν- το άρθρο 9 § 3 του κεφαλαίου Β΄, αποφάσισε την διαγραφή μου από δόκιμο μέλος της ομάδας,12620707_1012997665426992_1560929543_o εκθέτω τα ακόλουθα τα οποία άλλωστε πολύ καλά γνωρίζετε:
Από το άρθρο 9 του καταστατικού του Σωματείου, το οποίο επικαλείστε, ορίζονται επιλέξει τα ακόλουθα:
«…2. Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται από τον σύλλογο ΜΟΝΟ αν παραβιάζει ΚΑΤΑΦΩΡΑ τους σκοπούς αυτού, το παρόν καταστατικό, τον κανονισμό λειτουργίας, εκπαίδευσης και ασφάλειας κατά περίπτωση, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση διαγραφής του μέλους λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και εφόσον έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη σύγκλησης αυτής και εάν ψηφίσουν υπέρ αυτής το πενήντα τοις εκατό συν ένα (50% + 1) των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών τηρουμένων των όρων απαρτίας που προβλέπονται για τη νομιμότητα της Γενικής Συνέλευσης.
3. Διαγράφεται από το Σύλλογο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος που δεν έχει τακτοποιηθεί ταμειακά ή δεν συμμετέχει ενεργά για δύο συνεχή χρόνια, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση…»
Επιπλέον από το άρθρο 25 ορίζονται επιλέξει τα εξής:
«…Οι ποινές που επιβάλλονται κατά περίπτωση είναι κατά σειρά:
o Έγγραφη επίπληξη
o Αποκλεισμός από δραστηριότητες
o Προσωρινή αποβολή από τον σύλλογο μέχρι έξι (6) μήνες
o Οριστική διαγραφή…»
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως γνωρίζετε πολύ καλά,
Δεν συντρέχει απολύτως καμία περίπτωση διαγραφής μου,
Είμαι τακτικό μέλος, κατέχοντας την αντίστοιχη ταυτότητα των μελών
Δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται για διαγραφή, αφού αυτή μπορεί να γίνει μόνον από τη Γενική Συνέλευση, και όχι από το Διοικητικό Συμβούλιο, με τους όρους μάλιστα που αναγράφονται στο καταστατικό (πρόταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, εγγραφή στην ημερήσια διάταξη και ψήφιση από το 50% + 1)
Τον κύκλο βασικής εκπαίδευσης ασφαλώς τον έχω ολοκληρώσει, καθώς παρακολούθησα επιτυχώς όλες τις απαραίτητες εκπαιδεύσεις.
Έχω λάβει μέρος τόσο στις εκπαιδεύσεις όσο και στις δραστηριότητες. Άλλωστε και το καταστατικό ως παράβαση προβλέπει τουλάχιστον επί 2 συνεχή έτη αποχή από τις δραστηριότητες
Τις οικονομικές μου υποχρεώσεις βεβαίως τις έχω τακτοποιήσει
Ουδέποτε εκδήλωσα αντιδεοντολογική συμπεριφορά, πόσο μάλλον «κατάφωρα», όπως απαιτεί το καταστατικό
Ακόμα και όταν υπάρχουν πειθαρχικές παραβάσεις, κανένα μέλος δεν διαγράφεται απευθείας και με τον προκλητικό τρόπο τον οποίο επιλέξατε, αλλά οι ποινές ορίζονται «κατά σειρά»:
έγγραφη επίπληξη,αποκλεισμός από δραστηριότητες,προσωρινή αποβολή από τον σύλλογο μέχρι έξι μήνες και
μετά από όλα αυτά, εφόσον η παράβαση ήταν τόσο βαριά και εφόσον δεν ήταν αποτελεσματικά τα προηγούμενα μέτρα, τότε και μόνον τότε, οριστική διαγραφή.
Είναι λοιπόν εντυπωσιακό ότι ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΑ με όσα ορίζει το καταστατικό, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, αποφασίσατε τη διαγραφή μου. Δεν γίνεται διαγραφή μέλους χωρίς αυτό να έχει παραβιάσει «κατάφωρα» το καταστατικό. Δεν γίνεται διαγραφή μέλους χωρίς αυτό να κληθεί πρώτα από το Πειθαρχικό να δώσει τις εξηγήσεις του. Δεν γίνεται διαγραφή μέλους από το Δ.Σ. αλλά από την Γενική Συνέλευση που είναι το κυρίαρχο όργανο ενός Σωματείου.
Άλλωστε, θα πρέπει να εξηγήσετε στο κοινό:
Υπάρχει κάποιος άλλος που διαγράφηκε για μη καταβολή συνδρομής;
Υπάρχει κάποιος άλλος που διαγράφηκε με το επιχείρημα ότι δεν συμμετείχε σε εκπαιδεύσεις ή σε δραστηριότητες, ή ότι δεν έχει συμπληρώσει τον κύκλο εκπαίδευσης, ή για αντιδεοντολογική συμπεριφορά;
Υπάρχει κάποιος που διαγράφηκε χωρίς να τού καταλογίζεται κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά;
Υπάρχει κάποιος που διαγράφηκε χωρίς να κληθεί προηγουμένως να απαντήσει σε όσα του καταλογίζονται;
Υπάρχει κάποιος που διαγράφηκε απευθείας, χωρίς να προηγηθεί π.χ. επίπληξη ή αποχή από κάποιες δραστηριότητες ή έστω προσωρινή αποβολή μέχρι 6 μήνες, αλλά απευθείας οριστική διαγραφή;
Κύριοι, ο εθελοντισμός αφορά όλο τον κόσμο και στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, τον εθελοντισμό οφείλουμε να τον στηρίζουμε με κάθε δύναμη. Το Δ.Σ. ενός Σωματείου, οφείλει -πρώτα απ’ όλα αυτό το ίδιο- να εφαρμόζει το καταστατικό και να συμμορφώνεται -αυτό το ίδιο- στο καταστατικό και ειδικά στο σκοπό του Σωματείου, που είναι –μεταξύ άλλων- «η ανάπτυξη, προβολή και διάδοση του Εθελοντισμού».
Το Δ.Σ. ενός Σωματείου Εθελοντισμού, δεν δικαιούται να προβαίνει σε αυθαίρετες και μη νόμιμες ενέργειες, διότι τότε προκύπτει το ερώτημα μήπως υπάρχουν άλλου είδους κίνητρα. Με τέτοιες ενέργειες, ο εθελοντισμός όχι μόνον δεν προάγεται, αλλά απεναντίας υποσκάπτεται και σαμποτάρεται εκ των έσω. Δημιουργείται στο κοινό η εντύπωση ότι τίποτε δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά και ότι τα κίνητρα είναι άλλα.
Κατόπιν όλων αυτών,ΚΑΛΕΙΣΤΕ να επανορθώσετε ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΑΜΕΣΑ την εντελώς ΑΚΥΡΗ και ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΗ «απόφαση», με την οποία προσβάλλεται παράνομα η τιμή και η υπόληψή μου (για τις οποίες προσβολές επιφυλάσσομαι ρητά να ασκήσω ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων και πάσης αρχής τα νόμιμα δικαιώματά μου).
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ που επιλέξετε, αντί να στηρίξετε τον εθελοντισμό, να προχωρήσετε στον ολισθηρό δρόμο των αντιπαλοτήτων και των διαγραφών, δηλαδή της διάλυσης του πνεύματος του εθελοντισμού, θα πρέπει τουλάχιστον να τηρήσετε τις νόμιμες διαδικασίες, όπως ορίζονται στο καταστατικό και τους νόμους.
Προσωπικά, τον εθελοντισμό τον τιμώ και τον υπερασπίζομαι εμπράκτως και ο λόγος που σας απευθύνω την παρούσα, είναι ακριβώς αυτός:
Να μην τρωθεί το πνεύμα του εθελοντισμού, που τόσο χρήσιμος και σημαντικός είναι στις δύσκολες εποχές που διανύουμε σ’ αυτή τη χώρα.
Τις απαντήσεις σας θα τις δώσετε με τις ενέργειές σας, όχι μονάχα ατομικά σ’ εμένα, αλλά σε όλο το κοινό του Ωραιοκάστρου.
Σε αναμονή ΑΜΕΣΑ των επόμενων αποκαταστατικών ενεργειών σας
Θεσσαλονίκη, 30.11.2015
dakis,manoysakis,Δακης Μανουσακης
ΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

vendo

1 ΣΧΟΛΙΟ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.