ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε

 

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει

στο δημοτικό κατάστημα την

 

23η του μήνα Μαΐου του έτους 2013,

ημέρα Πέμπτη και ώρα 4 μ.μ.,

με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας

διάταξης:

1) Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ

2) Διόρθωση της υπ΄αριθ. 313/2012 απόφασης Δ.Σ ως προς τον ΚΑ , από τον ΚΑ

00.6711.1002 με τίτλο «Απόδοση στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Ωραιοκάστρου» στο σωστό 00.6711.1004 με τίτλο «Απόδοση στην Σχολική

Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου (Αποζημίωση σχολικών

τροχονόμων)» και Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.054,42€ στον ΚΑ 80.8117.1001 με τίτλο

«Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ χρήσης 2011&2012)» για αποζημίωση

σχολικών τροχονόμων για το διάστημα Απρίλιος – Ιούνιος 2012 σύμφωνα με την παραπάνω

απόφαση του Δ.Σ.

Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ

3) Εξέταση αιτήσεων πολιτών για καταβολή αχρεωσθήτως καταβληθέντων και Ψήφιση

πίστωσης ποσού 338,88€ σε βάρος του Κ.Α 80.8261.1000 με τίτλο «Επιστροφή

αχρεωσθήτως καταβληθέντων»

Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ

4) Έγκριση του αριθμού των μαθητών των ΕΠΑ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ και των ειδικοτήτων που

ενδιαφερόμαστε να ασκηθούν στον Δήμο μας για την Πρακτική Άσκησή τους για το σχολικό

έτος 2013-2014.

Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ

5) Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/2010).

Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ

6) Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στην Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου την 19

η

Ιουνίου, Επέτειο έναρξης του Β’ Βαλκανικού Πολέμου 1912-1913, που αποτελούσε (το

χωριό Μπάλτζα ) έδρα του Ελληνικού Γενικού Στρατηγείου κατά την μάχη του Κιλκίς

(1913) και ψήφιση πίστωσης.

Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ

7) Έγκριση λειτουργίας προγράμματος «Φύλαξης και Δημιουργικής απασχόλησης μαθητών

5-12 ετών, έτους 2013» στο Δήμο μας , πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση και

ψήφιση της πίστωσης.

Εισήγηση: η Εντεταλμένη Δ.Σ Κοινωνικής Πολιτικής κα Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη

8) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκτέλεση του έργου «Αποστολή παιδιών του

Δήμου σε κατασκηνώσεις κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2013», όροι και προϋποθέσεις

εφαρμογής και αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ

3

9) Επικαιροποίηση έγκρισης κατασκευής του έργου «Ανάπλαση οδού προς την εκκλησία

Μεσαίου» (Α.Μ 229/2010 πρώην ΤΥΔΚ) ποσού 85.000,00 € με το ΦΠΑ (απόφαση Δ.Σ

πρώην Δ. Καλλιθέας 167/2010 και απόφαση Δ.Ε Καλλιθέας 184/2010) και εξουσιοδότηση

Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.

Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης

10) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή γέφυρας

Γαλλικού ποταμού στο Δ.Δ Νέας Φιλαδέλφειας Δήμου Καλλιθέας» (Α.Μ 67/2010, Α.Ε

181/2010 (ΤΥΔΚ) μέχρι τις 6-7-2013.

Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης

11) Εκ νέου συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπογραφή Συμφώνου Αδελφοποίησης

του Δήμου Ωραιοκάστρου με τον Δήμο Detmold της Γερμανίας, έπειτα από τη σύμφωνη

γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 2β του Ν. 3345/2005 , αναμόρφωση

προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης για την δαπάνη οργάνωσης της εκδήλωσης

αδελφοποίησης.

Εισήγηση: ο Δήμαρχος

12) Αποδοχή δωρεάν χορηγηθέντων αδρανών υλικών, που παραλήφθηκαν κατά το έτος

2012, από το λατομείο Μεσαίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 345/2011 απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισήγηση: ο Δήμαρχος

13) Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 37/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τον

ορισμό ενός Δημοτικού Υπαλλήλου ως αναπληρωματικού Γραμματέα στην επιτροπή του

άρθρου 11 ν. 1649/1986 για την επιλογή ενός (1) δικηγόρου στον Δήμο μας, σύμφωνα με

την υπ’ αριθμ. 3758/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ

Σημείωση: πριν την συζήτηση των θεμάτων μπορεί να υποβληθούν ερωτήσεις και προτάσεις

προς το Προεδρείο του Δ.Σ και τον Δήμαρχο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ

vendo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.