πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για παιδικές κατασκηνώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2014

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, το οποίο θα υλοποιηθεί από 15.06.2014 έως 03.09.2014.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι γονείς, είτε εργαζόμενοι με 50 ημέρες εξαρτημένης εργασίας το έτος 2013, είτε εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία 6 τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα οικονομικού έτους 2013 μέχρι 16.000,00 €.

Οι δικαιούχοι επιλέγονται με αυτοματοποιημένη διαδικασία μοριοδότησης και επιδοτούνται για τη διαμονή των παιδιών τους σε Παιδική Κατασκήνωση του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις.

Τα παιδιά των δικαιούχων πρέπει να έχουν γεννηθεί από 01.01.1999 έως 14.06.2008 και μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση σε μία και μόνο κατασκηνωτική περίοδο και μέχρι δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του ΟΑΕΔ www.oaed.gr μέχρι την 09.05.2014 και ώρα 12η μεσημβρινή. Μετά τηνυποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους και μέχρι την 09.05.2014 και ώρα 15:00 οι δικαιούχοι και οι πάροχοι οφείλουν να προσέλθουν στα ΚΠΑ2 της περιοχής τους για την επίδειξη και υποβολή των δικαιολογητικών της Δημόσιας Πρόσκλησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων (09.05.2014) και ώρα 15:00, οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου στα ΚΠΑ2 της περιοχής που ανήκουν για την εκτύπωση και υπογραφή της αίτησής τους και την επίδειξη και υποβολή των εξής

δικαιολογητικών:

α. Δικαιολογητικά που επιδεικνύονται:

i. Έγγραφα Ταυτοπροσωπίας

για Έλληνες πολίτες: ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας,
για πολίτες της ΕΕ: ταυτότητα ή διαβατήριο,
για υπηκόους τρίτων χωρών: άδεια διαμονής και διαβατήριο.
ii. Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου και ο ΑΜΚΑ των ωφελουμένων μελών του.

β. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται:

i. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν από την κατάθεσή του στην Υπηρεσία.

ii. Στην περίπτωση διαζευγμένων δικαιούχων: Υπεύθυνη Δήλωση του μη δικαιούχου γονέα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στο πρόγραμμα.

iii. Για τα παιδιά με αναπηρία 67% και άνω: Βεβαίωση αρμόδιου Δημόσιου Φορέα από την οποία προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.

iv. Στην περίπτωση εργαζόμενων δικαιούχων, που οι ημέρες εργασίας τους δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως, επειδή δεν έχουν ενταχθεί στο μηχανογραφικό σύστημα του ΙΚΑ για οποιονδήποτε λόγο:

Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησής τους για τις ημέρες εργασίας που
πραγματοποίησαν και για το ποσοστό κρατήσεων υπέρ του καταργηθέντος

Οργανισμού Εργατικής Εστίας κατά το έτος 2013 ή

Ατομικά Δελτία Εισφορών (ΑΔΕΙ) έτους 2013 ή
Δελτία Ατομικών Εισφορών (ΔΑΤΕ) έτους 2013.
Δικαιούχοι γονείς που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο internet ,μπορούν να απευθύνονται για την ηλεκτρονική Αίτηση στο Γραφείο Παιδείας κ΄ Κοινωνικής Πολιτικής στο ισόγειο του Δήμου, τηλ 2313304091,ώρες 09.00΄-14.00΄.

vendo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.