Συμβούλιο διά περιφοράς στον Δήμο Ωραιοκάστρου Αυτά ήταν τα δέκα θέμα Οι τοποθετήσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης

Συμβούλιο διά περιφοράς στον Δήμο Ωραιοκάστρου Αυτά ήταν τα δέκα θέμα
Οι τοποθετήσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης

Τα μέτρα προστασία διάδοσης του κορονοϊού τήρησαν έπειτα απο αντιδράσεις στον Δήμο Ωραιοκάστρου και πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς το δημοτικό συμβούλιο.

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ.Άγγελος Θεμελής μας κατέθεσε τα θέμα που συζητήθηκαν και τις τοποθετήσεις της παράταξής του.

Σχετικά με τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου ηλεκτρονικά και με ψήφο εκ περιφοράς η τοποθέτησή του ήταν η εξής:

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ απευθυνόμενη στον Δήμαρχο, την
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και στους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους του δήμου μας, τους καλεί να συμφωνήσουν ώστε να μην παρθούν αποφάσεις με τέτοιους τρόπους για σοβαρά ζητήματα όπως αυτά που αφορούν τη Διαχείριση των Απορριμμάτων, παραχωρήσεων δημοτικών δικαιωμάτων, δυσμενούς μεταβολής εργασιακών σχέσεων, σημαντικών κοινωνικών θεμάτων κλπ.
Δηλώνουμε ότι τέτοια σοβαρά θέματα πρέπει να περιμένουν ώστε να συζητηθούν σε
ανοιχτές συνεδριάσεις για όλους τους ενδιαφερόμενους και με τη δια ζώσης παρουσία των
συμβούλων και προέδρων.
Αυτή τη χρονική περίοδο προέχει η υγεία του Λαού και τίποτα άλλο και εκεί πρέπει να επικεντρωθεί όλη η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής.

Η τοποθέτησή του στα θέματα:

Στο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέμα, η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ υπερψηφίζει γιατί αφορά την αποδοχή χρηματοδότησης 40.000 ευρώ για την αντιμετώπιση του κορονοϊού στο δήμο μας. Με την παρατήρηση ότι πρόκειται για εξαιρετικά μικρό ποσό και θα πρέπει να διεκδικήσουμε περισσότερα.

            Στο 1ο Θέμα για έργα στο Μεσαίο (Αύλειος χώρος Πνευματικού Κέντρου και Πλατείας – 151.000 ευρώ), για τη συντήρηση πεζοδρομίων και οδών σε μη κατονομαζόμενες περιοχές του δήμου, δυστυχώς μόνο 74.000 και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στην οδό Κομνηνών, η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ψηφίζει ΝΑΙ.

Στο 2ο θέμα για την 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, για τους λόγους ότι α) από θέσεις πολιτικής αρχών και πρακτικής οικονομικής ανάλυσης, μέχρι τώρα έχουμε καταψηφίσει όλους τους Προϋπολογισμούς του δήμου της τελευταίας δεκαετίας γιατί φέρουν βασικά αντιλαϊκά χαρακτηριστικά, β) η συγκεκριμένη αναμόρφωση αναφέρεται σε πολλούς λογαριασμούς και με ποσά αρκετά μεγάλα, χωρίς υπάρχει η κάθε φορά πολιτική αιτιολόγηση των μεταβολών. Γιατί λ.χ. να δοθούν 270.000 ευρώ στα πλαίσια του έργου Open Mall στον Εμπορικό Σύλλογο. Γιατί χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό ασύρματο δίκτυο κλπ. Ποιές είναι οι καθαρές Λογιστικές τακτοποιήσεις; ΄Αρα εδώ δηλώνουμε ΠΑΡΩΝ.

Στο 3ο θέμα για την έγκριση εκθέσεων εσόδων – δαπανών και ισολογισμού Δ΄ τρίμηνου 2019, δηλαδή ουσιαστικα για την έγκριση της πραγματοποίησης του Προϋπολογισμού του 2019: Παρατηρούμε τα εξής:

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ, Προϋπολογίστηκαν 35.482 (χιλιάδες), Βεβαιώθηκαν 30.376 και Εισπράχθηκαν 26.092. Δηλαδή βεβαιώθηκε το 85,6% και εισπράχθηκε το 73,5% των προϋπολογισθέντων. Σχετικά καλό αποτέλεσμα, που οφείλεται όμως κύρια στα τακτικά έσοδα (ποσοστό εκτέλεσης 100%), τα οποία είναι μεγάλα λόγω ακριβώς των υπερβολικών δημοτικών τελών και φόρων.

Καλά πήγαν και τα έσοδα από τακτικές επιχορηγήσεις, στο 107%, ΟΜΩΣ έπεσαν κατά πολύ τα έκτακτα έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (εκτέλεση μόνο κατά 37%) και από επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες (εκτέλεση μόνο κατά 27%). Αυτά τα αποτελέσματα εμείς τα αποδίδουμε στις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ.

Εκεί που έχουμε συντριβή των εσόδων είναι στις εισπράξεις υπολοίπων Προηγούμενων Οικονομικών Ετών. Προϋπολογίστηκαν 3.424.000 και εισπράχθηκαν μόνο 389.000, δηλαδή 11%.!

            ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ, Προϋπολογίστηκαν 35.482 (χιλιάδες), Βεβαιώθηκαν 26.530 και πληρώθηκαν 16.677. Δηλαδή βεβαιώθηκε το 74,77% και πληρώθηκε μόνο το 47% των προϋπολογισθέντων. Γιατί και ποιές κοινωνικές δαπάνες δεν εκτελέστηκαν με ευθύνη της δημοτικής αρχής αλλά και της κεντρικής εξουσίας;

Στο σκέλος των δαπανών παρατηρούμε και την ελαχιστοποίηση των επενδύσεων. Με προϋπολογισμό έργων 7.930.000, τιμολογήθηκαν 1.604.000, δηλαδή μόνο το 20%! Στις μελέτες – έρευνες, είχαμε ποσοστό εκτέλεσης κάτω του 2%. Αυτό είναι ένα γερό επιχείρημα για να ελεχθούν οι υπερβολικές αναθέσεις μελετών οι οποίες το 2019 είχαν προϋπολογισθεί στα 2.228.000 ευρώ δηλαδή στο 28% του συνόλου των έργων.

Τελειώνουμε με τις Προβλέψεις μη είσπραξης που ανέρχονται σε 3.187.000 ευρών και που όπως είπαμε και τα προηγούμενα χρόνια, προστιθέμενες στις άλλες αναλύσεις μας, καθιστούν τον Προϋπολογισμό πρακτικά μη εκτελεστό, ψευδεπίγραφο.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ θα μείνουμε μόνο σε δύο: Στα πολλά διαθέσιμα των 9,5 εκατομμυρίων που θα πρέπει η δημοτική αρχή να μας εξηγήσει πώς θα τα εξασφαλίσει από τυχόν “κούρεμα”, μιάς και τα περισσότερα βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδας. Δεύτερον στην επισήμανση ότι οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές ξεπέρασαν το 1,1 εκατομμύριο.

Μετα από όλα αυτά, η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ καταψηφίζει.

Το 4ο θέμα αποσύρθηκε.

Για το 5ο θέμα ορισμού εκπροσώπων στην Επιτροπή παρακολούθησης της δημιουργίας του “Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου”.

Η αποψή μας είναι ότι η στελέχωση θα γίνει με κριτήρια πολιτικά και υποκειμενικά (πελατιακές σχέσεις και επιχειρηματικά συμφέροντα) τα οποία δεν συνάδουν με τα δικά μας κριτήρια. Οι πλειοψηφίες και στους δύο εμπλεκόμενους φορείς (δήμος και εμπορικός σύλλογος) είναι συγκεκριμένες όπως και οι πολιτικές που υπηρετούν, με βασικές προτεραιότητες όχι τις λαϊκές ανάγκες αλλά την κερδοφορία. Συνεπώς, καταψηφίζουμε.

6ο θέμα αποσύρθηκε.

            7ο θέμα. Παρότι δεν έχω σχετική εισήγηση. επειδή πρόκειται για την επαναλειτουργία του Πνευματικού Κέντρου Νεοχωρούδας και για βελτίωση αγροτικής οδού στη Λητή, ψηφίζω ΝΑΙ.

8ο θέμα. Παρότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενη παράταση έργου βελτίωσης αγροτικής οδού στον Πεντάλοφο, με μελέτη του έργου το 2017, συμβατική έναρξη στις 12-3-2019 με ποσό 105.000 και επανειλημένες παρατάσεις για τις τμηματικές ολοκληρώσεις με επίριψη ευθυνών σε ΔΕΥΑΩ, ΔΕΗ, Αρχαιολογία, βροχές κλπ. Κατά την άποψή της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, εάν η μελέτη και η εκτέλεση του έργου γινόταν από δημόσιο – κεντρικό φορέα, δεν θα υπήρχε το πρόβλημα και αυτής της παράτασης μέχρι τις 12-7-2020 που ευχόμαστε να είναι και η τελευταία. Κατά τα λοιπά, ψηφίζουμε ΝΑΙ.

9ο θέμα, δεν έχω σχετική εισήγηση. Επειδή όμως πρόκειται για έργο πυροπροστασίας των σχολικών μας μονάδων, κάτι στο οποίο πάσχουμε κατά την άποψή μου, ψηφίζω ΝΑΙ.

Θέματα 10 και 11 αποσύρονται. Περίεργο, γιατί χρειαζόμαστε επειγόντως και όχι μόνον έναν γιατρό αλλά γιατρους και νοσηλευτικό προσωπικό.

Θέμα 12, για την έγκριση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών του Δ.Σ. δηλώνω ΠΑΡΩΝ γιατί η καταγραφή σε πολλά σημεία έγινε με δυσνόητο τρόπο.

Θέμα 13ο για τις αλλαγές έδρας ΔΗΚΕΩ και Σχολικών Επιτροπών, ψηφίζω ΝΑΙ.

            Θέμα 14ο. Για το πρόγραμμα “Παιδί και Θάλασσα” ψηφίζω ΝΑΙ, με τις παρατηρήσεις ότι αυτό δεν θα πρέπει να είναι μόνο για ένα δεκαήμερο, σίγουρα να μισθωθούν τρία λεωφορεία και να μεθοδευτεί στο μέλλον η επέκτασή του στην ηλικία των 15 ετών. Τέλος, θα πρέπει να καταργηθεί η οικονομική συμμετοχήτων οικογενειών, με κάλυψη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στον οποίο αυτές συνεισφέρουν.

 

18-3-2020

Θεμελής Αγγελος

vendo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.