Τηλεδιάσκεψη Τζιτζικώστα – Φον Ντερ Λάιεν για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Κομισιόν και Ε.Ε.Π.

Σύσκεψη με την Πρόεδρο της Κομισιόν (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) Ursula von der Leyen είχε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι κ.κ. Τζιτζικώστας και von der Leyen αποφάσισαν την ενίσχυση της πολιτικής και θεσμικής συνεργασίας της Κομισιόν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και τους τρόπους ώστε μέσα από αυτή τη συνεργασία να προκύψουν πρακτικά αποτελέσματα για τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες.

«Κομισιόν και Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι πολιτικοί και θεσμικοί εταίροι και θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας, ώστε να πετύχουμε πρακτικά αποτελέσματα στην καθημερινότητα όλων των πολιτών της Ευρώπης. Πρώτο μας μέλημα αυτή την περίοδο είναι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού. Οφείλουμε να θωρακίσουμε υγειονομικά τις τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ευρώπη και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε από κοινού τις συνθήκες για την ταχύτερη και ανάκαμψη των τοπικών οικονομιών», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι ήταν ιδιαίτερα θετική η υιοθέτηση από την Κομισιόν, αλλά και το Ευρωκοινοβούλιο, της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Υγείας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, όπου οι Περιφέρειες και οι Δήμοι όλης της Ευρώπης υποβάλλουν προτάσεις και καλές πρακτικές αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ υπογράμμισε ότι στις συναντήσεις του στις Βρυξέλλες με τους Επιτρόπους επιβεβαιώθηκε ο θεμελιώδης ρόλος των Περιφερειών και των Δήμων στην κοινή προσπάθεια θωράκισης της δημόσιας υγείας, στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες, αλλά και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την προστασία των θέσεων εργασίας.

«Χρειαζόμαστε επειγόντως συμφωνία για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ και το Σχέδιο Ανάκαμψης, για να αντιμετωπίσουμε εγκαίρως τις επιπτώσεις από την πανδημία του κορονοϊού στην οικονομία και την κοινωνία», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας στην Πρόεδρο της Κομισιόν.

«Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα είναι η ώρα η ΕΕ και τα κράτη – μέλη, οι εθνικές κυβερνήσεις, να δείξουν τόλμη. Και αυτό που πλέον έχει καταστεί απόλυτα σαφές, μέσα από τις διαδοχικές κρίσεις που ζούμε την τελευταία δεκαετία -την οικονομική, την προσφυγική, το Brexit και τώρα την πανδημία- είναι ότι η Ευρώπη των δύο διαστάσεων που είναι επικεντρωμένη στις Βρυξέλλες και τις Εθνικές Πρωτεύουσες έδειξε τα όρια της. Είναι ένα παλιό μοντέλο που δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις σε έναν κόσμο νέων προκλήσεων. Γι’ αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει με ουσιαστικό τρόπο, δίνοντας στις Περιφέρειες και τους Δήμους το ρόλο του πραγματικού εταίρου. Η πανδημία του κορονοϊού απέδειξε ότι όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης στην ΕΕ πρέπει να συνεργάζονται στενά, ώστε η Ευρώπη να είναι κοντά στις ανάγκες των πολιτών και να είναι αξιόπιστη, ανακτώντας την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα πρέπει να είναι ‘τρισδιάστατο’. Να στηρίζεται στην προστατευτική στέγη της ΕΕ, στους συμπαγείς πυλώνες των κρατών μελών και στα θεμέλια, που είναι οι Περιφέρειες και οι Δήμοι. Η ΕΕ πρέπει να αλλάξει και να ξαναχτίσει το οικοδόμημα της σε αυτή τη βάση κι αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε στη διάσκεψη για το ‘Μέλλον της Ευρώπης’. Μόνο μέσα από τη συνεργασία ΕΕ, εθνικών και περιφερειακών – τοπικών αρχών μπορούμε να κερδίσουμε αυτή τη μεγάλη πρόκληση», επισήμανε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Ο κ. Τζιτζικώστας πρότεινε τρεις βασικούς συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας:

1.Οι αποφάσεις της ΕΕ και των κρατών μελών να λαμβάνονται στη βάση της αρχής της επικουρικότητας. Η διάσκεψη για το «Μέλλον της Ευρώπης» είναι μια ευκαιρία για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ΕΕ. Η νέα νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να έχει λιγότερη γραφειοκρατία και κόστος εφαρμογής για τις Περιφέρειες και τους Δήμους. Προτείνεται η ενεργός συμμετοχή των Περιφερειών και των Δήμων στις αποφάσεις, σε βασικά ζητήματα όπως οι πράσινες, ψηφιακές και ανθεκτικές περιοχές, η τοπική οικονομία, η διασυνοριακή συνεργασία ειδικά κατά τη διάρκεια κρίσεων, όπως η πανδημία του κορονοϊού, η ενίσχυση της Δημοκρατίας κ.ά. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από κοινές δράσεις και διάλογο, όπως μέσω της εφαρμογής «Έχετε λόγο για την Ευρώπη» (Have A Say On Europe). Κομισιόν και Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών μπορούν να αναπτύξουν κοινά εργαλεία επικοινωνίας για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών σε όλη την Ευρώπη. Επίσης, ο κ. Τζιτζικώστας κάλεσε την κ. von der Leyen να συμμετέχει στην Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών τον ερχόμενο Οκτώβριο, αλλά και στο 1ο Ετήσιο Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο, όπου θα εξεταστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στις τοπικές κοινωνίες όλης της ΕΕ.

2.Αντιμετώπιση τρεχουσών προκλήσεων: πανδημία κορωνοϊού, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, δημογραφικό, μεταναστευτικό. Πρόταση είναι η κοινή αντιμετώπιση των κοινωνικών μετασχηματισμών, που βιώνουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ήδη τον Οκτώβριο θα ξεκινήσουν τρία πιλοτικά σχέδια εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) ανάμεσα στην Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Επίσης, προτείνεται η σύσταση κοινής ομάδας υποστήριξης της Πράσινης Συμφωνίας και τέλος η ανάπτυξη κοινού έργου για να γίνουν αντιληπτά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Πράσινη Συμφωνία στις τοπικές κοινωνίες.

3.Η συνοχή ως προτεραιότητα όλων των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ. Απαιτείται ένας φιλόδοξος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, με επαρκή χρηματοδότηση για τις διαρθρωτικές αλλαγές, τη συνοχή και τις αγροτικές επενδύσεις σε όλες τις Περιφέρειες και τους Δήμους της ΕΕ. Η συνοχή είναι κάτι περισσότερο από χρήματα, είναι μια αξία που οδηγεί στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, δημιουργεί μακροπρόθεσμες ευκαιρίες απασχόλησης για όλους και παρέχει πολιτικές απαντήσεις στις ανάγκες των πολιτών. Η Κομισιόν έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην προετοιμασία του νέου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021 – 2027. Προτείνεται η δημιουργία κοινής ομάδας Κομισιόν – Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών που θα παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων και θα προτείνει πιο απλές λύσεις για ταχύτερη υλοποίησή τους, με λιγότερη γραφειοκρατία. Επίσης προτείνεται κοινή εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την έγκαιρη εκτέλεση του νέου προϋπολογισμού της ΕΕ και για την κοινοποίηση της προστιθέμενης αξίας των ευρωπαϊκών πόρων στη ζωή των πολιτών της ΕΕ.

«Η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία μπορεί να ανακάμψει ταχύτερα ακολουθώντας μία προσέγγιση από τη βάση προς τα επάνω: Με σχεδιασμό των έργων και των δράσεων μαζί με τις τοπικές κοινωνίες. Με εξειδικευμένη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής. Με προτεραιότητα στις πραγματικές ανάγκες κάθε τόπου. Ήδη, αυτή τη στιγμή, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το 30% των δημοσίων δαπανών και το 60% των δημοσίων επενδύσεων, πραγματοποιούνται από τις Περιφέρειες. Αυτή η σύγχρονη πραγματικότητα, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, μπορούν να αποτελέσουν τους θεσμικούς εκφραστές ενός νέου μοντέλου λειτουργίας για τα κράτη – μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

vendo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.