Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ωραιοκάστρου

δημαρχειοΜε μια σειρά από θέματα ανάμεσα τους αυτό της έγκρισης του προγράμματος “Το Σχολείο Που Θέλεις Είναι το χέρι σου” συνεδριάζει αύριο Πέμπτη στις 6 το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο Ωραιοκάστρου. Δείτε και τα υπόλοιπα θέματα

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει

στο δημοτικό κατάστημα την

27η του μήνα Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6 μ.μ.,με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας

διάταξης:

1) Εκδίκαση ένστασης κατά τη διαδικασία κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον

οικισμό της Λητής του Δήμου Ωραιοκάστρου (είχε αναβληθεί με την 96/2013 απόφαση του

Δ.Σ)

Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης

2) Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2013.

Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ

3) Εξέταση αίτησης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δρυμού για την παραχώρηση του χώρου

των σιλό στις «ΤΣΟΥΚΕΣ» Δρυμού κατά την περίοδο του αλωνισμού για την εξυπηρέτηση

των παραγωγών.

Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ

4) Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόθεση του Δήμου μας για απευθείας και

χωρίς δημοπρασία ανταλλαγής ελλείμματος γης εμβαδού 256,80 τ.μ. , που προκύπτει από το

με αριθμό κτηματογράφησης 020604, που βρίσκεται στο υπ’ αριθμ. 77 Ο.Τ με αριθμό

οικοπέδου 02 συνολικής επιφάνειας 1.483,21 τ.μ., ιδιοκτησίας του κ. Βαρελόπουλου

Θεοφάνους και της συζύγου του Μαρίας Βαρελοπούλου με το υπ’ αριθμ. 04Ν οικόπεδο του

Ο.Τ Γ130 εμβαδού 262,90 τ.μ ιδιοκτησίας Δήμου Ωραιοκάστρου και καταβολή από τους

ανωτέρω στον Δήμο μας του ποσού των 16.890,38 €, που αποτελεί διαφορά της

αντικειμενικής αξίας των παραπάνω ακινήτων, λόγω του ότι υπάρχει έλλειμμα γης 256,80

τ.μ από την υπ’ αιθ. 4Π/ΤΑ/3355/612/94 πράξη εφαρμογής σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.

ΔΠ/ΤΑ/50300/5497/95 τροποποιητική πράξη , μετά από σχετική αίτηση των ανωτέρω (είχε

αναβληθεί με την 53/2013 απόφαση του Δ.Σ).

Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ

5) Διαγραφή ποσού 2.852,45 € (συν τόκοι) που εκ παραδρομής χρεώθηκαν στον κ.

Χριστοδουλίδη Γ. από Δημοτικά Τέλη-Δημοτικό Φόρο & ΤΑΠ και χρέωση στον

Χριστοδουλίδη Ιορδάνη του Γεωργίου.

Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ

6) Εξέταση αιτήσεων πολιτών για διαγραφή από του χρηματικούς καταλόγους χρηματικών

ποσών επιβολής εισφοράς σε χρήμα για την προείσπραξη του 10%, μετά από διορθωτικές

πράξεις που έκανε η εταιρεία «Γαία» , λόγω αλλαγής εμβαδού στις ιδιοκτησίες τους.

Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ

3

7) Εξέταση αιτήσεων πολιτών για καταβολή αχρεωσθήτως καταβληθέντων , ψήφιση

πίστωσης ποσού 1.722,00 € σε βάρος του Κ.Α 80.8261.1000 με τίτλο «Επιστροφές

αχρεωσθήτως καταβληθέντων».

Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ

8) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα «Το Σχολείο που θέλεις είναι στο

Χέρι σου», που υλοποιεί η εταιρία Coca-Cola Τρία Έψιλον.

Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ

9) Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή κόμβων

Κονταξοπούλου-Μακεδονικού Αγώνα, Υψηλάντου-Θεσσαλονίκης & Αεροδρομίου-

Κονταξοπούλου» (Α.Μ 12/2010, Α.Ε 12/2010).

Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης

10) Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Γεωλογικής καταλληλότητας για την έγκριση τοπικού

ρυμοτομικού για τον καθορισμό χώρου Ανοικτού Θεάτρου στη θέση «ΠΑΛΙΟ

ΛΑΤΟΜΕΙΟ» του Δήμου Ωραιοκάστρου (Α.Μ 21/2010, Α.Ε 22/2012) και της βεβαίωσης

της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας.

Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης

11) Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από θεομηνία στο έργο «Ασφαλτόστρωση

οδών Δ.Δ Λητής».

Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης

12) Εξέταση της υπ’ αριθμ. 13006/13-5-2013 ένστασης της «ΓΑΙΑ Α.Ε ΜΕΛΕΤΩΝ» κ.λ.π

κατά της επιστροφής του 6

ου λογαριασμού του Β1 σταδίου της μελέτης «Κτηματογράφησης,

πολεοδόμησης, πράξη εφαρμογής περιοχών επέκτασης Ωραιοκάστρου, όπως εμφανίζονται

στο διάγραμμα Π.1.1 του Γ.Π.Σ Ωραιοκάστρου.

Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης

13) Έγκριση έκδοσης τοπικής κανονιστικής απόφασης με θέμα το καθεστώς χορήγησης: α)

αδειών «Εισόδου-Εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχια για άσκηση επαγγελματικής

δραστηριότητας στην κτηματική περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου και β) αδειών χρήσης

κοινόχρηστου χώρου-διέλευσης πεζοδρομίου (για χρήση πάρκινγκ) μετά από εισήγηση της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αριθμ. απόφασης 52/2013).

Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης

14) Παραχώρηση τάφου για τον δωρεάν ενταφιασμό του Ανδρέα Κιλιγκαρίδη Πρωταθλητή

της Εθνικής Ομάδας του κάνοε καγιάκ τιμής ένεκεν , που πέθανε την 11

η Ιουνίου 2013

(άρθρο 11 του Κανονισμού Κοιμητηρίων).

Εισήγηση: ο Δήμαρχος

15) Έγκριση του οικονομικού απολογισμού έτους 2012 του Δημοτικού Οργανισμού

Πολιτισμού Πρόνοιας Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω) (απόφαση Δ.Σ 23/2013).

Εισήγηση: ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω κ. Παπακώστας Χαράλαμπος

16) Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού

Πολιτισμού Πρόνοιας Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω) (απόφαση Δ.Σ 24/2013).

Εισήγηση: ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω κ. Παπακώστας Χαράλαμπος

4

17) Έγκριση του Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του

Δήμου Ωραιοκάστρου, μετά από εισήγηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής

Προστασίας Δ. Ωραιοκάστρου .

Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Σ.Τ.Ο.Π.Π κ. Ματσουκατίδης Θεόδωρος

 

Σημείωση: πριν την συζήτηση των θεμάτων μπορεί να υποβληθούν ερωτήσεις και προτάσεις

 

προς το Προεδρείο του Δ.Σ και τον Δήμαρχο.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ

vendo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.