ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα την 29η του μήνα Αυγούστου του έτους 2013 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 4 μ.μ., με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση έκδοσης τοπικής κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων στον Δήμο Ωραιοκάστρου», μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφαση 62/2013) και της τεχνικής υπηρεσίας  του Δήμου μας.

Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης

2) Αποδοχή τροποποιημένης μελέτης του έργου «Σήμανση ποδηλατικών διαδρομών

Δημοτικών Ενοτήτων Καλλιθέας και Μυγδονίας στο Δήμο Ωραιοκάστρου» (Αριθ. Μελέτης 21/2013) και ορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης

3) Αποδοχή ένταξης της πράξης «Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων κάδων

διαβαθμισμένης συμπίεσης Δήμου Ωραιοκάστρου» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», προϋπολογισμού 123.000,00 €, έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2013 μελέτης, έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου.

Εισήγηση: ο Δήμαρχος

4) Καθορισμός ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα μετά από την έγκριση από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (κοινή απόφαση με αριθμ. πρωτ. 31303/31-7-2013).

Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Λαζαρίδης Γεώργιος

5) Κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των συμβασιούχων με συμβάσεις ορισμένου

χρόνου του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Λαζαρίδης Γεώργιος

6) Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ

7) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οριστικοποίηση χάραξης του Διαδριατικού Αγωγού ΤΑΡ , σύναψη συμφωνίας με την TAP A.G και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφής της.

Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης

Σημείωση: ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα είναι : οι καταληκτικές ημερομηνίες και οι χρονοβόρες διαδικασίες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

 

ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ

vendo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.