ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει

στο δημοτικό κατάστημα την

 24η του μήνα Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4 μ.μ.,

με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2013 .

Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ

2) Παραχώρηση για χρήση του κτηρίου «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ» στο Διαβαλκανικό Κέντρο

Περιβάλλοντος.

Εισήγηση: ο Δήμαρχος

3) Κατανομή ποσού 73.405,19 € που προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

(ΠΔΕ) 2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων για την χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση διαπλάτυνσης οδού Δ.Δ

Πενταλόφου-Δ.Δ Νεοχωρούδας Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας Δήμου Ωραιοκάστρου

ROADS-INTERREG» στον Κωδικό Αριθμό 30.7333.8020 με τίτλο «Βελτίωση

διαπλάτυνσης οδού Πενταλόφου-Νεοχωρούδας» (Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας Δήμου

Ωραιοκάστρου ROADS-INTERREG).

Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ

4) Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα στις 7 , 12, 16-18 Ιουλίου 2013

για τα έκτακτα συνέδρια της Κ.Ε.Δ.Ε και για την συμμετοχή στις κινητοποιήσεις για το

πολυνομοσχέδιο και σε άλλη ημερομηνία για υποθέσεις του Δήμου και αναμόρφωση του

προϋπολογισμού.

Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ

5) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας που θα συμμετέχει στην Δημοτική Επιτροπή

Παιδείας του Δήμου Ωραιοκάστρου ως Πρόεδρος, καθώς και ορισμός των παραγωγικών

τάξεων που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή αυτή, για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου

(άρθρο 50 του Ν.1566/1985).

Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ

6) Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 183/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον

«Πίνακα 5Α Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμων» Τμήματος του

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου (Ν.4111/2013 και Κ.Υ.Α 7261/22-2-2013)

και έγκριση αυτού, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (αριθμ. απόφασης

141/2013).

Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ

7) Αποδοχή ένταξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδικό MIS

376509 στο ΕΠ «Μακεδονία-Θράκη» , προϋπολογισμού 50.000,00 € , ορισμός νέου

υπολόγου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ

8) Εξέταση της υπ’ αριθμ. 13006/13-5-2013 ένστασης της «ΓΑΙΑ Α.Ε ΜΕΛΕΤΩΝ» κ.λ.π

κατά της επιστροφής του 6 ου λογαριασμού του Β1 σταδίου της μελέτης «Κτηματογράφησης,

πολεοδόμησης, πράξη εφαρμογής περιοχών επέκτασης Ωραιοκάστρου, όπως εμφανίζονται

στο διάγραμμα Π.1.1 του Γ.Π.Σ Ωραιοκάστρου (είχε αναβληθεί με την 216/2013 απόφαση

του Δ.Σ).

Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης

9) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ-ΠΕΟ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ» , ( αρ.μελ:

460/09, αρ. έργου: 84/10 ).

Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης

10) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου

«ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ/Δ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» , ( αρ.μελ:

261/08, αρ. έργου: 32/09 ).

Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης

11) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή γέφυρας

Γαλλικού ποταμού στο Δ.Δ Νέας Φιλαδέλφειας Δήμου Καλλιθέας» (Α.Μ 67/2010, Α.Ε

181/2010 (ΤΥΔΚ) μέχρι τις 7-1-2014.

Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης

12) Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση ρεμάτων πλησίον του νέου οικισμού «Άγιος

Κωνσταντίνος συν. Π.Ε» στην Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου Δ. Ωραιοκάστρου Π.Ε

Θεσσαλονίκης.

Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης

13) Έγκριση εκπόνησης της μελέτης: «Τοπογραφικές μελέτες για το Δήμο Ωραιοκάστρου»

με βάση την υπ’ αριθμ. 2/2013 προεκτίμηση αμοιβής προϋπολογισμού 12.465,02 € πλέον

Φ.Π.Α

Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδης Ανέστης

14) Εξέταση αίτησης του Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Πενταλόφου «Η ΔΟΞΑ» για

παραχώρηση του Δημοτικού Γηπέδου Πενταλόφου για χρήση του ποδοσφαιρικού τμήματος

για τους αγώνες πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2013-2014.

Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Παρισόπουλος Γεώργιος

15) Έγκριση διενέργειας προμήθειας σίτισης των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών για

λογαριασμό του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω

Εισήγηση: ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω κ. Παπακώστας Χαράλαμπος

16) Πρόσληψη Προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα με

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

Εισήγηση: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Λαζαρίδης Γεώργιος

4

17) Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.419,55 € σε βάρος του Κ.Α 80.8261.1000 με τίτλο «Εισφορές

ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων» (χρηματοδότηση Β΄ Γ.Π.Σ) στον κ. Τίκα Νικόλαο του

Αστερίου από πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήμα του 10% της προκαταβολής και διαγραφή

ποσού 1.270,45 € λόγω του ότι η ιδιοκτησία του βρίσκεται εκτός περιοχής πολεοδόμησης.

Εισήγηση: η Πρόεδρος του Δ.Σ

 

Σημείωση: πριν την συζήτηση των θεμάτων μπορεί να υποβληθούν ερωτήσεις και προτάσεις

 

προς το Προεδρείο του Δ.Σ και τον Δήμαρχο.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ

vendo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.