Τα χρήματα που δικαιούνται οι κοινότητες Ωραιοκάστρου ζητά απο τον δήμο ο πρόεδρος Δρυμού Κ.Πατσαλάς

Τα χρήματα που δικαιούνται οι κοινότητες Ωραιοκάστρου ζητά απο τον δήμο ο πρόεδρος Δρυμού Κ.Πατσαλάς

ΘΕΜΑ: «ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»

Θα θέλαμε να Σας θέσουμε υπόψη τον έντονο προβληματισμό μας για το ζήτημα της μη συμπερίληψης ΚΑΕ Εξόδων, στον προσφάτως συνταχθέντα και ψηφισθέντα δημοτικό προϋπολογισμό, σχετικά με τη σύσταση και παροχή Παγίας Προκαταβολής για την ενίσχυση των Κοινοτήτων του Δήμου μας.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 62038/05.09.2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3440/τ.Β/11-9-2019) με θέμα «Σύσταση Παγίας Προκαταβολής στις Κοινότητες» , με την οποία αντικαταστάθηκε η προϊσχύουσα υπ’ αρ. 74449/29-12-2010 (ΑΔΑ 411ΞΚ-Φ),  καθορίστηκε το ύψος της παγίας προκαταβολής για κάθε Κοινότητα ανάλογα με τον πληθυσμό της και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια με αριθμό ΨΓΤ6465ΧΘ-ΧΦΧ.

Συγκεκριμένα, με την ως άνω Απόφαση καθορίστηκε το ύψος της Παγίας Προκαταβολής  στις Κοινότητες με πληθυσμό από 2.001 κατοίκους έως 4.000 κατοίκους να ανέρχεται στο ποσό των 4.000 €. Υπόλογο δε όργανο για τη διαχείριση της ορίζει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας για τις Κοινότητες με πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων (αρ. 81 περ. δ΄ Ν. 3852/2010). Τα ποσά της παγίας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος σε δημοτικούς λογαριασμούς ειδικού σκοπού για κάθε κοινότητα ξεχωριστά, μετά από πρόταση των υπόλογων διαχειριστών και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Υπεύθυνος κίνησης του λογαριασμού είναι ο Πρόεδρος της Κοινότητας ή ο υπάλληλος που τον αναπληρώνει με βάσει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Έτι περαιτέρω με την υπ’ αρ. 62038/2019 Απόφαση ορίζεται ότι από την παγία προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις κοινότητες όπως: α) η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, β) η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, γ) η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών και δ) η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων.

Επιπλέον, δέον να τονισθεί ότι η σύσταση παγίας προκαταβολής στις Κοινότητες αποτελεί απευθείας εκ του νόμου υποχρέωση για τους δήμους της Χώρας σύμφωνα με την παρ. 8 αρ. 266 του Ν. 3852/2010 το οποίο ερμηνευόμενο με βάσει την παρ. 5 της υπ’ αρ.62038/2019 Απόφασης σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( Ν. 3463/2006), προφανώς δεν αποσκοπεί στο να  απονείμει στην οικονομική  επιτροπή ή σε οποιοδήποτε άλλο όργανο του δήμου διακριτική ευχέρεια για την εφαρμογή ή μη των σχετικών διατάξεων που ως άνω μνημονεύονται . Αντίθετα η απόφαση αυτή είναι ουσιαστικά εφαρμοστική των εν λόγω διατάξεων και δεν τίθεται ζήτημα άρνησης της δημοτικής αρχής να συστήσει παγία προκαταβολή στις Κοινότητες.

Όλως επιπροσθέτως, στο υπ’ αρ. 64503/17-09-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύσταση παγίας προκαταβολής στις Κοινότητες» διατυπώνεται ρητά η υποχρέωση της Υπηρεσίας Σας να προχωρήσει σε εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για σύσταση παγίας προκαταβολής υπέρ των Κοινοτήτων καθότι αναφέρει : «Σημειωτέον ότι η σύσταση παγίας προκαταβολής στις Κοινότητες αποτελεί απευθείας εκ του νόμου υποχρέωση για τους δήμους της Χώρας».

Για όλους τους παραπάνω λόγους Σας ζητούμε να προχωρήσετε άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ώστε να προβείτε σε εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για τη σύσταση παγίας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου Ωραιοκάστρου (Ωραιοκάστρου, Δρυμού, Λητής, Μελισσοχωρίου, Πενταλόφου, Νεοχωρούδας, Φιλαδέλφειας, Μεσαίου) και συγκεκριμένα για την Κοινότητα Δρυμού να ορίσετε παγία προκαταβολή ποσού ύψους 4.000,00 €. Υπενθυμίζοντας Σας ότι σε περίπτωση που δεν ενεργήσετε τα νόμιμα θα πρόκειται για παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας εκ μέρους Σας.

Είμαστε δε στη διάθεση σας προκειμένου να παράσχουμε οποιαδήποτε αρωγή ή πληροφορία προκειμένου να συνδράμουμε στην ολοκλήρωση των διαδικασιών που θα μας επιτρέψουν ως Κοινότητα να προχωρήσουμε απρόσκοπτα στην άσκηση των αρμοδιοτήτων μας και την υλοποίηση του έργου μας σε αγαστή πάντα συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες και την Κεντρική Διοίκηση του Δήμου μας.

-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ –

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΠΑΤΣΑΛΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

  1. Οικονομική Υπηρεσία
  2. Γραφείο Δημάρχου
  3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών
  4. Ειδικό Συνεργάτη Οικονομικών
  5. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
  6. Προέδρους Κοινοτήτων
  7. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
vendo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.