Χ. Γιαννούλης :Προβληματική η απάντηση της Περιφέρειας για την ατμοσφαιρική ρύπανση

Χ. Γιαννούλης :Προβληματική η απάντηση της Περιφέρειας για την ατμοσφαιρική ρύπανση

Διευκρινήσεις ζητά η παράταξη «Κοιτάμε Μπροστά»

Και νέα ερώτηση για την ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη κατέθεσε η παράταξη «Κοιτάμε Μπροστά», καθώς οι απαντήσεις της Περιφέρειας θεωρήθηκαν ανεπαρκείς, κενές περιεχομένου και σε ορισμένες περιπτώσεις απαράδεκτες.

Πιο συγκεκριμένα, η Περιφέρεια «απέφυγε» να απαντήσει για ποιους λόγους δεν είναι ικανοποιημένος ο κ. Περιφερειάρχης για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών των ΕΛΠΕ για την αντιμετώπιση της δυσοσμίας στις δυτικές συνοικίες, ενώ δήλωσε άγνοια για το κοινό σχέδιο δράσης που καταρτίστηκε μετά από συνεργασία του αντιπεριφερειάρχη κ. Γιουτίκα με τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου για τη δυσοσμία! Επίσης, άγνοια έδειξε για την εφαρμογή των συστάσεων περιορισμού των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων από τον ΟΛΘ ΑΕ και για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, όπως και για τις εκπομπές ρύπων από οχήματα ή από  καύση ακατάλληλων υλικών σε τζάκια. Τέλος, άγνοια δήλωσε και για τη φάση στην οποία βρίσκεται η μελέτη εφαρμογής για την αντιμετώπιση των υπερβάσεων των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων.

Υπενθυμίζεται ότι εξαιτίας των διαχρονικά παρατηρούμενων υψηλών επιπέδων στις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων στη Θεσσαλονίκη (από το 2005), αλλά και λόγω της απουσίας επιχειρησιακού σχεδίου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των υπερβάσεων της ημερήσιας οριακής τιμής τους, η χώρα παραπέμφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γεγονός για το οποίο η διοίκηση Τζιτζικώστα φέρει σοβαρές ευθύνες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ:

1. Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, κ. Κ. Γιουτίκα

2. Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας, κ. Α. Τζιτζικώστα

Ερώτηση, με αίτημα για γραπτή απάντηση

 

Θέμα:  Συμπληρωματικά στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη. 

 

Μετά τις απαντήσεις του (α) Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΚΜ της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων ΠΚΜ (α.π. 865284(2783)/8-12-2022), αλλά και (β) της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΜΕΘ (α.π. 883841(18783)/12-1-2023) που μας προωθήσατε, θεωρούμε ότι πολλά σημεία μένουν αναπάντητα ή θολά και γι’ αυτό θα θέλαμε περισσότερες διευκρινήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία.

1 & 2. Σε απάντηση του 1ου ερωτήματος που είχαμε θέσει με την “ερώτηση για γραπτή απάντηση” που σας είχαμε υποβάλει στις 12 Νοεμβρίου 2022, η (α) υπηρεσία της ΠΚΜ αναφέρει ότι ο σταθμός ΠΚΜ του ΕΔΠΑΡ στο νέο κτήριο είναι σε λειτουργία από 1-10-22 και οι τιμές αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ. Επίσης, ότι ο σταθμός “Σταυρούπολη” στον Δήμο Π. Μελά έχει εγκατασταθεί και ηλεκτροδοτηθεί, αλλά δεν βρίσκεται ακόμη σε πλήρη λειτουργία.

Σε απάντηση του 2ου ερωτήματος, η ίδια υπηρεσία ανέφερε ότι τα δεδομένα όλων των μετρήσεων των σταθμών του ΕΔΠΑΡ διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.

Παρακαλούμε να μας απαντήσετε:

1. Ποια υπηρεσία της ΠΚΜ παρακολουθεί τις μετρήσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ και ποια είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και παρακολούθηση των μέτρων περιορισμού της ρύπανσης; Πώς ελέγχεται η τήρηση των ορίων που ισχύουν με βάση τη νομοθεσία;

2. Πότε εκτιμάτε ότι θα τεθεί σε λειτουργία ο σταθμός “Σταυρούπολη”; Τι προβλέπεται για τον σταθμό “ΑΠΘ” που ενώ είναι παλαιός, δεν λειτουργεί;

3. Σε απάντηση του 3ου ερωτήματος που είχαμε θέσει, η (β) υπηρεσία της ΜΕΘ παραθέτει τα έργα εκσυγχρονισμού που ενσωματώθηκαν στην από 1-11-22 απόφαση για τροποποίηση της ΑΕΠΟ της εταιρείας Ελλ. Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), με τη διευκρίνηση ότι “δεν υπάρχει στην ΑΕΠΟ πρόβλεψη ολοκλήρωσης εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος”.

Παρακαλούμε να μας απαντήσετε:

3.α. Εφόσον δεν υπάρχει πρόβλεψη ολοκλήρωσης εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, πως μπορεί να γίνει παρακολούθηση της τήρησης των όρων της ΑΕΠΟ;

3.β. Εφόσον η (β) υπηρεσία δεν μπορεί να μας απαντήσει για τους λόγους που δεν είναι ικανοποιημένος ο κ. Περιφερειάρχης με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών των ΕΛΠΕ, καλούμε τον υπεύθυνο αντιπεριφερειάρχη για θέματα περιβάλλοντος κ. Γιουτίκα να μας ενημερώσει.

4. Σε απάντηση του 4ου ερωτήματος που είχαμε θέσει, η (β) υπηρεσία της ΜΕΘ αναφέρει ότι δεν είναι γνώστης για την ύπαρξη κοινού σχεδίου δράσης της Περιφέρειας με τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου.

Καλούμε τον υπεύθυνο αντιπεριφερειάρχη για θέματα περιβάλλοντος κ. Γιουτίκα να μας ενημερώσει για αυτό το σχέδιο δράσης και να μας προωθήσει ηλεκτρονικό αντίγραφό του. Επίσης, να μας πληροφορήσει γιατί δεν ενημερώθηκε η υπηρεσία (β) για το σχέδιο αυτό.

5. Σε απάντηση του 5ου ερωτήματος που είχαμε θέσει, η (β) υπηρεσία της ΜΕΘ αναφέρει ότι η ΟΛΘ Α.Ε. υποβάλλει κάθε χρόνο ετήσια έκθεση παρακολούθησης περιβάλλοντος.

Παρακαλούμε να μας απαντήσετε:

5.α. Έχει γίνει εκτίμηση για το αν τα αποτελέσματα των μετρήσεων που δημοσιεύονται σε αυτές τις εκθέσεις υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια;

5.β. Αν ναι, τι μέτρα έχουν ληφθεί στις περιπτώσεις υπερβάσεων;

6. Σε απάντηση του 6ου ερωτήματος που είχαμε θέσει, η (β) υπηρεσία της ΜΕΘ αναφέρει ότι δεν έχει ενημέρωση από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Β. Ελλάδος για το ιστορικό ελέγχων στην ΟΛΘ Α.Ε., καθώς δεν αποτελεί υποχρέωσή του.

Παρακαλούμε να μας απαντήσετε:

6.α. Ενημερώνεται η υπηρεσία (β) από τον διαδικτυακό τόπο του Ηλ. Περιβαλλοντικού Μητρώου για το ιστορικό ελέγχων του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις της ΟΛΘ Α.Ε.;

6.β. Εμπίπτει κάτι τέτοιο στις αρμοδιότητές της ώστε να εκτιμήσει συνολικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συγκεκριμένης μονάδας και την τήρηση της σχετικής ΑΕΠΟ;

7. Σε απάντηση του 7ου ερωτήματος που είχαμε θέσει, η (β) υπηρεσία της ΜΕΘ αναφέρει ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα ή ενημέρωση για το ζήτημα του κυκλοφοριακού προβλήματος της Θεσσαλονίκης και το μερίδιο συνεισφοράς των οχημάτων στην ατμοσφαιρική ρύπανση της πόλης.

Παρακαλούμε να μας απαντήσετε:

7.α. Εφόσον η υπηρεσία (β) είναι αρμόδια για την ΑΕΠΟ των ΕΛΠΕ, δεν είναι λογικό να έχει αρμοδιότητα π.χ. και για την ΑΕΠΟ του ΟΑΣΘ;

7.β. Πως μπορεί η υπηρεσία (β) να έχει σφαιρική αντίληψη για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην πόλη της Θεσσαλονίκης αν δεν έχει τρόπο ελέγχου των διαφορετικών πηγών ρύπανσης, όπως π.χ. τα οχήματα διαφόρων τύπων που κυκλοφορούν στην πόλη;

8. Σε απάντηση του 8ου ερωτήματος που είχαμε θέσει, η (α) υπηρεσία της ΠΚΜ αναφέρει ότι οι σταθμοί του ΕΔΠΑΡ δεν προσδιορίζουν προέλευση ρύπων, ούτε συμβολή επιμέρους πηγών, ενώ δεν έχει εκπονήσει μελέτη για τα τζάκια.

Παρακαλούμε να μας απαντήσετε:

8.α. Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΠΚΜ για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (Ιούλιος 2020), δεν έχει γίνει προσδιορισμός προέλευσης ρύπων;

8.β. Θεωρείτε απαραίτητη τη διενέργεια άλλης μελέτης για να γίνει προσδιορισμός προέλευσης ρύπων από διαφορετικές πηγές, περιλαμβανομένης και της θέρμανσης των κατοικιών, με τις διάφορες υποκατηγορίες της;

9. Σε απάντηση του 9ου ερωτήματος που είχαμε θέσει, η (α) υπηρεσία της ΠΚΜ αναφέρει ότι παρακολούθησε μεν την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (Ιούλιος 2020), αλλά όχι και τη μελέτη εφαρμογής του.

Παρακαλούμε να μας απαντήσετε:

9.α. Η μελέτη εφαρμογής δεν ήταν στις απαιτήσεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ και στις αιτιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Γιατί δεν είχε συμπεριληφθεί στις προδιαγραφές της μελέτης που ανέθεσε η ΠΚΜ «Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Π.Κ.Μ.»;

9.β. Γιατί ανατέθηκε εκ των υστέρων η μελέτη εφαρμογής στον ΟΦΥΠΕΚΑ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος;

9.γ. Από τον τύπο έγινε γνωστό ότι η μελέτη εφαρμογής για την αντιμετώπιση των υπερβάσεων των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2022 και τα προτεινόμενα μέτρα βρίσκονταν υπό αξιολόγηση το καλοκαίρι του 2022. Έχετε ενημέρωση από το Υπουργείο για το αν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των μέτρων; Πως είναι δυνατόν η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής να γίνεται εν αγνοία της ΠΚΜ, ενώ είναι η κατά τον νόμο υπεύθυνη να εκπονεί και να εφαρμόζει το σχέδιο;

9.δ. Ποια διαδικασία προβλέπεται για να τεθεί σε ισχύ η μελέτη εφαρμογής, ώστε να αντιμετωπιστούν οι υπερβάσεις στις συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων και ποια υπηρεσία θα κληθεί να παρακολουθήσει την εφαρμογή αυτών των μέτρων;

10. Με βάση τα στοιχεία των μετρήσεων έως και το 2019 από τους σταθμούς της Θεσσαλονίκης του ΕΔΠΑΡ και επειδή υπήρξαν υπερβάσεις (κατά το σκεπτικό της ανακοίνωσης της ΕΕ) η χώρα παραπέμφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Παρακαλούμε να μας απαντήσετε:

Με τα στοιχεία του 2020, 2021 και 2022 που συλλέγει και παρακολουθεί η ΠΚΜ, η κατάσταση είναι ίδια, χειρότερη ή καλύτερη; Ποια είναι τα στοιχεία των μετρήσεων που το τεκμηριώνουν;

vendo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.