«Έξυπνα» χρηματοδοτικά εργαλεία και τα ΣΔΙΤ μπορούν να οδηγήσουν το Δήμο Ωραιοκάστρου στην ανάπτυξη

0
2424

«Έξυπνα» χρηματοδοτικά εργαλεία και τα ΣΔΙΤ μπορούν να οδηγήσουν το Δήμο Ωραιοκάστρου στην ανάπτυξη

Του οικονομολόγου Παντελή  Σκαρλάτου

σκαρλατος παντελης

Εξαιρετικά σημαντική για το ρόλο και την προοπτική του δήμου Ωραιοκάστρου, είναι η κατοχύρωση της οικονομικής του αυτοδυναμίας, η οποία για  να επιτευχθεί, απαιτούνται αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και φυσικά ικανή διοίκηση.

Η εποχή που ζούμε επιτάσσει να αφήσουμε τις παλαιοκομματικές μεθόδους και να δημιουργήσουμε  ένα λειτουργικό πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων που υπάρχουν στη  Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ελληνική νομοθεσία.

Η δημοτική αρχή θα πρέπει να διαθέτει γνώση και εμπειρία της αγοράς και πρακτικών που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκούς δήμους, με σκοπό να βάζει στόχους και να θέτει προτεραιότητες, για να αντλεί πόρους από «νέες» πηγές χρηματοδότησης και ταυτόχρονα να αυξάνει τις δυνατότητες των «παλιών».

Η σύγχρονη τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι αναπτυξιακή και παραγωγική και να αντλεί πόρους από όλες τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης. Η δημοτική αρχή επιβάλλεται να κατανοήσει ότι η ευημερία των δημοτών εξαρτάται από τη δική της ικανότητα να προβλέπει, να σχεδιάζει, να διεκδικεί και τελικά να αξιοποιεί χρηματοδοτικά  εργαλεία.

Στο Ωραιόκαστρο μπορούμε να βελτιώσουμε τις αποδόσεις των υπαρχόντων πόρων, να διεκδικήσουμε νέους εθνικούς πόρους, να δημιουργήσουμε σταθερές βάσεις εσόδων, να αξιοποιήσουμε με τον βέλτιστο τρόπο τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και να προχωρήσουμε στη δημιουργία και υλοποίηση συμπράξεων για την αντιμετώπιση μακροπρόθεσμων προκλήσεων.

Όλα τα παραπάνω είναι ρεαλιστικά και υλοποιήσιμα, αρκεί η δημοτική αρχή να έχει τη βούληση και την ικανότητα να τα εφαρμόσει.

Υπάρχουν αρκετά εφαρμοσμένα παραδείγματα επιτυχίας, τα οποία όχι μόνο δεν πρέπει να αγνοούμε επειδή μας αρέσει να πιστεύουμε ότι «εμείς όλα τα ξέρουμε», αλλά επιβάλλεται να τα προσαρμόζουμε στις δικές μας ανάγκες και να τα υλοποιούμε.

Μία καινοτόμος, ουσιαστική και ιδιαίτερα χρήσιμη πηγή χρηματοδότησης είναι τα ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα).

Τα ΣΔΙΤ είναι μορφές συνεργασίας των δημοσίων φορέων μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και η τοπική αυτοδιοίκηση με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που αποσκοπούν στο σχεδιασμό, στην κατασκευή, στη χρηματοδότηση και διαχείριση δημόσιων έργων υποδομής και στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών αλλά και στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υλοποίησης έργων. Η χρηματοδότηση των έργων είναι καινοτόμος. Συνδυάζει ευρωπαϊκά κονδύλια, πόρους απευθείας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Συνδυάζει επίσης κεφάλαια ελληνικών και διεθνών τραπεζών καθώς και ιδιωτικά κεφάλαια των αναδόχων.

Τα έργα παραμένουν δημόσια ή δημοτικά με ισχυρό δημόσιο ή δημοτικό έλεγχο ενώ οι ανάδοχοι είναι υπεύθυνοι για την μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και την τεχνική διαχείριση.

Η υλοποίηση των έργων αυτών, η συνδυασμένη χρηματοδότησή τους και η συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων είναι μια διαδικασία, η οποία απαιτεί ευρηματικότητα, υπομονή, επιμονή, γνώσεις, εμπειρίες, διαπραγματευτικές ικανότητες και προσεκτική συμμόρφωση με τις τυπικές διαδικασίες και τους κώδικες δεοντολογίας.

Υπάρχουν λοιπόν συνδυασμένες προϋποθέσεις και μεταβλητές για την υλοποίηση των ΣΔΙΤ. Για το λόγο αυτό, όσοι δεν τις γνωρίζουν, δεν τις κατέχουν ή δεν ξέρουν να τις χρησιμοποιούν, αποφεύγουν αυτό το πολύ χρήσιμο, για τις τοπικές κοινωνίες χρηματοδοτικό εργαλείο.

Οι ρόλοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είναι σαφώς ορισμένοι:

  • Αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα ενώ παράλληλα το δημόσιο διατηρεί ισχυρό εποπτικό ρόλο.
  • Κατασκευάζονται ποιοτικά έργα και ταυτόχρονα παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες/ χρήστες των έργων αυτών.
  • Σημαντικό εργαλείο τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης μοχλεύοντας ιδιωτικούς πόρους σε αναπτυξιακά έργα με πολλαπλασιαστικό όφελος.
  • Ο δημόσιος φορέας διατηρεί την ιδιοκτησία των παγίων και τον ισχυρό ρυθμιστικό και εποπτικό του ρόλο, δίνοντας την ευκαιρία να υλοποιούνται δημόσια έργα ακόμα και σε δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες.

 

Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα επιτυχούς σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Εγώ φυσικά θα ήθελα να υπάρχουν περισσότερα, αλλά όπως είπαμε η υλοποίηση τους «θέλει κότσια». Ένα από τα υλοποιημένα έργα, που ήδη έχουν παραδοθεί και λειτουργούν είναι η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)

στην Κοζάνη.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο και μοναδικό εργοστάσιο που επιλύει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και είναι έργο συνολικού κόστους 48 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υλοποιήθηκε με ΣΔΙΤ.

Η ΜΕΑ Δυτικής Μακεδονίας  εγκαινιάστηκε στις 5 Ιουλίου 2017. Σήμερα λειτουργεί με βάση τα ευρωπαϊκά προηγμένα πρότυπα, το περιβάλλον της περιοχής δεν επιβαρύνεται και οι δήμοι πληρώνουν για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους, όσα περίπου και οι δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας και πολύ λιγότερα, από όσα πληρώνουν οι δήμοι της Αθήνας.

Η  τοπική αρχή, λοιπόν,  ολοκλήρωσε ένα μεγάλο, πολύτιμο και ωφέλιμο έργο για το οποίο δεν δαπάνησε  ούτε ένα ευρώ. Μετά από κάποια χρόνια θα περάσει στην πλήρη ιδιοκτησία της και θα της αποφέρει έσοδα. Οι δήμοι πληρώνουν λογικότατο και μικρό αντίτιμο για την ταφή των σκουπιδιών και επιπλέον δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας και οι πολίτες  απολαμβάνουν ποιοτικότερες υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων.

Θα μπορούσαμε και στο Ωραιόκαστρο να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε υποδομές, αναπτυξιακά έργα  αξιοποιώντας τα ΣΔΙΤ. Να πραγματοποιήσουμε έργα, τα οποία θα προσφέρουν ποιοτικές, χρήσιμες και ωφέλιμες υπηρεσίες στον δημότη. Να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να θεμελιώσουμε μελλοντικά περιουσιακά στοιχεία για το δήμο μας, χωρίς να στερήσουμε πόρους από τον προϋπολογισμό του και το κυριότερο χωρίς να τον χρεώσουμε.

Τελευταία έχει αποφασίσει η δημοτική αρχή για ένα δάνειο της τάξης του 1,8 εκατ. ευρώ  για την κατασκευή του σκέπαστρου στο κολυμβητήριο μας. Όταν υπάρχουν τόσα χρήσιμα και ωφέλιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, διαφαίνεται  περίτρανα  η αδυναμία  της δημοτικής αρχής να αξιοποιήσει  τις νέες μορφές χρηματοδότησης χωρίς την επιβάρυνση του δήμου με επιπλέον τοκοχρεολύσια    και στο τέλος με επιβάρυνση των πολιτών

Αλλά, δυστυχώς η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως τα ΣΔΙΤ κλπ., προϋποθέτει ειλικρινή διάθεση προσφοράς, ευρηματικότητα, υπομονή, επιμονή, γνώσεις, εμπειρίες, διαπραγματευτικές ικανότητες, ικανότατο στελεχιακό δυναμικό  και προσεκτική συμμόρφωση με τις τυπικές διαδικασίες και τους κώδικες δεοντολογίας.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.