Αυτή είναι η εγκύκλιος για τον αντικαπνιστικό νόμο

Αυτή είναι η εγκύκλιος για τον αντικαπνιστικό νόμο

Το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της επίτευξης του βασικού στόχου της
προστασίας και προάσπισης της Δημόσιας Υγείας, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο μέσω της
προσπάθειας για την καταπολέμηση τόσο του φαινομένου της εξάρτησης από το
κάπνισμα όσο και των αρνητικών συνεπειών της χρήσης προϊόντων καπνού στο σύνολο
του πληθυσμού.
Βασικός πυλώνας είναι ο τομέας της πρόληψης μέσω της ενημέρωσης
και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου καθώς και ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού ( π.χ. ανήλικων) σχετικά με τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνίσματος.
Στόχος της παρούσης εγκυκλίου είναι η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας μέσω της
αποτροπής των δυσμενών επιδράσεων του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους
χώρους και χώρους συνάθροισης κοινού.
Βασικό στοιχείο πέραν των απαραίτητων και
αδιάλειπτων ενεργειών ενημέρωσης του κοινού αποτελεί και η υπενθύμιση της κείμενης
νομοθεσίας προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και η εντατικοποίηση των ελέγχων
αναφορικά με την ορθή και αυστηρή τήρηση του ανωτέρω σχετικού θεσμικού πλαισίου
κατά προτεραιότητα:
I. Σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται Γραφεία Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που
εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Κράτος, Οργανισμοί και άλλα
Ιδρύματα (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΤΑ. κ.λπ).
II. Σε όλες τις μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως:
1) Νοσοκομεία,
2) Ιδιωτικές Κλινικές,
3) Κέντρα Υγείας,
4) Περιφερειακά Ιατρεία,
5) Δημοτικά Ιατρεία,
6) Ιατρεία Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου,
7) Ιδιωτικά Ιατρεία – Οδοντιατρεία,
8) Φαρμακεία,
9) Λοιπές μονάδες
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.),
10) Σε κάθε άλλο χώρο που δεν αναφέρεται παραπάνω, όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας.
III. Σε όλους τους χώρους που παρέχεται εκπαίδευση όπως:
1) Σχολεία
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά),
2) Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά),
3) Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα και γενικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευση,
4) Φροντιστήρια.
IV. Στα νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς,
παιδότοπους.
V. Σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και
αθλητικών εκδηλώσεων.
VI. Στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των χώρων παροχής υπηρεσιών
διαδικτύου, καθώς επίσης
α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που
χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας,
β) στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος
γ) στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής,
δ) στα αεροδρόμια,
εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά θα προσδιοριστούν για τους καπνιστές,
ε) στους
σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων,
στ) στα παντός είδους
κυλικεία,
ζ) στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των
επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και αγοραίων,
η) στα πάσης
φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των
12 ετών.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συγκεντρωτικά στοιχεία σύμφωνα με την ΚΥΑ (σχετ. 12) που
προβλέπεται να υποβάλλονται στο Υπουργείο Υγείας είναι εξαιρετικά ανεπαρκή και
δεδομένου ότι κατά τη διεξαγωγή του Υγειονομικού Ελέγχου πραγματοποιείται παράλληλα
και ο έλεγχος της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας (σχετ.22) θα πρέπει να
αποστέλλετε τα στοιχεία σύμφωνα με το νόμο 3730/2008.
Επιπρόσθετα παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις ενέργειες στις οποίες θα προβείτε
προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή της νομοθεσίας
(εντατικοποίηση ελέγχων, επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων κλπ.).
Οι λοιποί αρμόδιοι ελεγκτικοί φορείς στους οποίους κοινοποιείται το παρόν,
παρακαλούνται για την διενέργεια συνεχών και αδιάλειπτων ελέγχων και την ενημέρωση
της Υπηρεσίας μας καθώς και την υποβολή προτάσεων για την ορθότερη εφαρμογή της
νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση παρακαλούνται όλοι οι συναρμόδιοι φορείς για την πιστή
τήρηση των όρων της νομοθεσίας, ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και το
περιβάλλον, με προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (π.χ. σε εκπαιδευτικά,
νοσηλευτικά ιδρύματα, κλπ.) και σε όλους τους δημόσιους χώρους γενικότερα.

vendo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.