υποβολή αιτήσεων ανέργων

Ξεκινά στις 26-9-2013 και λήγει στις 11-10-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 που είναι εγγεγραμμένοι, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν

α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό παραστατικό, όπως οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας, πρόσφατό εκκαθαριστικό από την αρμόδια ΔΟΥ, διαζευκτήριο από τα οποία προκύπτει ότι είναι αρχηγοί μονογονεικής οικογένειας

β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που δεν ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις υπόλοιπες κατηγορίες, υποχρεούνται να υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ή βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των σπουδών τους

και γ) οι άνεργοι όλων των κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2. Σε περίπτωση που υποβάλουν αίτηση και οι δύο σύζυγοι της κατηγορίας 1 χωρίς να εντάσσεται έστω ο ένας σύζυγος σε μία τουλάχιστον από τις λοιπές κατηγορίες (3,4,5), τότε αποκλείονται και οι δύο αιτήσεις. Δηλαδή, σε περίπτωση που ένας / ή και οι δύο από τους υποψηφίους της κατηγορίας 1 εντάσσονται σε μία τουλάχιστον από τις λοιπές κατηγορίες (3,4,5), τότε ωφελούμενοι του προγράμματος μπορούν να είναι και οι δύο σύζυγοι της κατηγορίας 1.

3. Ως μέλη οικογενειών των κατηγοριών 1 και 2 νοούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σύζυγοι της κατηγορίας 1 και ο εγγεγραμμένος άνεργος αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας της κατηγορίας 2.

4. Ως αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας ορίζεται ο γονέας ο οποίος ζει μόνος έχοντας εξαρτώμενα μέλη και ασκεί κατ΄ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων.

5. Ως μακροχρόνια άνεργος ορίζεται ο άνεργος που είναι εγγεγραμμένος τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Για να δείτε όλη την πρόσκληση του ΟΑΕΔ pdf πατήστε εδώ.
Οι-αιτησεις-για-επιταγη-voucher-εισοδου-στην-αγορα-εργασιας

vendo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.